OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. april 2019

Jagtreportage fra hensidan: Buk og bæver

For de fleste danske jægere er den svenske bukkejagt forbundet med brunstjagt i sensommeren med premiere den 16. august. Men i enkelte svenske län går bukkejagten ind allerede den 1. maj, og det skaber et unikt vindue, da jagtsæsonen på buk og bæver overlapper med 8-10 dage.

Det hele startede med én af verdenshistoriens største menneskeskabte katastrofer, nemlig Tjernobylulykken i april 1986. Det stod snart klart, at ulykken ikke bare begrænsede sig til nærområder i det østligste Europa, da radioaktivt nedfald fra ulykken ramte flere af de svenske län øst og nord for Stockholm. Nedfaldet var af en sådan karakter, at man hurtigt begyndte at kunne måle radioaktivitet i flere vildtarter, og én af disse var råvildtet. I årene efter kunne forskerne påvise, at det radioaktive stof i råvildtkødet var lavt om foråret og højt i efteråret, hvor jagten på råvildt traditionelt lå placeret. Konsekvensen af det blev, at man i foråret 1990 for første gang åbnede for forårsjagten på råbukke for på den måde at få så lidt radioaktivitet i kødet som muligt.

Bukke og bævere findes stort set i de samme habitater. Bæveren foretrækker selvsagt at opholde sig til vands, mens bukkene hellere holder klovene på det tørre, men begge er glade for adgangen til vand og ikke mindst det krat af løvbærende træer og buske, som automatisk udspringer af brinken på vandløb, som bare passer sig selv, hvori både bukke og bævere kan finde føde og skjul. Således er det oplagt at kombinere jagten på de to arter.

For få år siden var der ikke mange, som skænkede den kombinerede jagt på buk og bæver den store opmærksomhed, heller ikke blandt jægerne i de län, hvor det var muligt. Men i de seneste år har kombi-jagten fået en bred skare af tilhængere.


Læs hele Rune Fich Weischers reportage om hans første kombinerede bukke- og bæverjagt hensidan i april-udgaven af magasinet Jæger. Som medlem af Danmarks Jægerforbund modtager du hver måned Jæger, direkte i din postkasse, samt har mulighed for at læse magasinet online.

Bliv medlem - klik her!