OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 24. september 2019

Jagtforening har plantet 160.000 træer og buske

Over en periode på cirka 30 år har Askov/Malt Jagtforening ved Vejen givet medlemmerne tilskud til at plante vildtvenlige træer og buske. Jagttegnsmidlerne finansierer resten.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Tilskud fra både Askov/Malt Jagtforening og fra Naturstyrelsens tilskudsordning "Plant for vildtet" gør det reelt omkostningsfrit at plante vildtvenlige træer og buske. I hvert fald for foreningens medlemmer. For mens Naturstyrelsen via jagttegnsmidler dækker 75 procent af udgiften til alle danskeres køb af vildtvenlige træer og buske, dækker den sydjyske jagtforening de resterende 25 procent af dens medlemmers udgifter.

Og det ér bare en god historie på alle måder. Via initiativet, som jagtforeningen satte i søen i 1986, har dens medlemmer over de forgangne tre årtier plantet intet mindre end 160.000 træer og buske, til pryd og glæde for alle - såvel jagtbart som ikke-jagtbart vildt, og for såvel jægere som ikke-jægere.

Overskud bruges på medlemmerne

Hele ideen startede som sagt i 1986, hvor foreningsbladet Jagtmagasinet så dagens lys. En af ideerne med bladet var, at et evt. overskud skulle bruges på medlemmerne.

- Og det var sådan at vi blev enige om at yde tilskud til natur- og vildtpleje, forklarer Finn Østergaard, som er redaktør på Jagtmagasinet.

Magasinet, som er 80-90 sider langt, udkommer hvert år i december og beskriver det kommende års begivenheder i foreningen.

- Ved den årlige generalforsamling kan medlemmerne så komme med deres kvitteringer og få refunderet de resterende 25 procent af det beløb, de har brugt på indkøb af vildtvenlige træer og buske, forklarer Finn Østergaard videre.

Det var også Finn Østergaard, der en dag satte sig ned og gav sig til at tælle op, hvor mange vildtvenlige træer og buske foreningen rent faktisk har ydet tilskud til over årene. Og tallet 160.000 ér imponerende.

Jagttegnsmidler finansierer "Plant for vildtet"

Det er de danske jægere, som via tilskudsordningen "Plant for vildtet" betaler de cirka 1,5 million kroner, som hvert år går til udplantning af vildtvenlige træer og buske i det åbne land. På Naturstyrelsens hjemmeside fremgår det, at der ydes tilskud til plantning af træer og buske i bl.a. vildtremiser, hegn og krat. Det skal skabe yngle- og fødemuligheder samt skjul og læ til vildtet.

Som sagt yder "Plant for vildtet" i øjeblikket tilskud på 75 procent af planteprisen, men ikke uanset hvilke arter man køber. Således ydes der tilskud til 39 forskellige træ- og buskearter. Se listen over arterne her.

Og er du så heldig at være medlem af Askov/Malt Jagtforening, ja, så kan du altså også få dækket de resterende 25 procent af årets udgift på næstkommende generalforsamling.