OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. juni 2019

Jagten på en imødekommende, enkel og frisættende struktur

På repræsentantskabsmødet den 22. juni 2019 orienterede Strukturudvalget om, at de er klar med udvalgets forslag til en ny struktur i Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Jægerforbundets repræsentantskab besluttede i maj 2018 at nedsætte et udvalg til at udarbejde et forslag til en ny struktur for Danmarks Jægerforbund. Det er sket, og Strukturudvalgets forslag er beskrevet i den publikation, som efter weekendens repræsentantskabsmøde blev lagt på medlemsnettet.

Publikationen indledes med en beskrivelse af det udgangspunkt, som strukturudvalget har lagt for deres overvejelser, inden de enkelte dele af det samlede forslag præsenteres. Undervejs vil der være en række konkrete elementer af forslaget, og disse forklares for at skabe forståelse af, hvad forslaget går ud på.

Udvalgets succeskriterium er, at man efter endt læsning har forstået forslaget – ikke at man nødvendigvis er enig. Udvalgets opgave har været at udarbejde et forslag til en ny struktur, og det er det forslag, der nu fremlægges.


Målet for projektet er at styrke nærhed og udvikling via disse overskrifter:

  • Øget nærhed og værdi til medlemmer, jagtforeninger, jægerråd og kredse, herunder kompetenceudvikling og større inddragelse i politiske beslutninger
  • Udvikle foreningskulturen med nye medlemmer og nye aktiviteter
  • Drive en effektiv jagtpolitisk organisation nationalt og lokalt
  • Via forenkling og effektivisering at frigøre frivillige kræfter til de ”spændende” opgaver
  • Kunne håndtere de tendenser jagten og foreningerne udsættes for de næste 10 år


Log ind på medlemsnettet og læs mere om forslaget her.