OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. juni 2019

Jægerforbund positiv over for grønt ’regeringsgrundlag’

Mette Frederiksen har fået opbakning til at danne en mindretalsregering, bestående alene af Socialdemokratiet. Opbakningen har den nye statsminister fået ved at indgå en aftale med SF, Enhedslisten og de Radikale om blandt andet at sikre fremgang for Danmarks miljø og natur.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Christoffer Regild, folketinget.dk

Aldrig har klima, miljø og natur været et større emne end i den netop overståede valgkamp. Og i dag kunne Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen så præsentere en aftale mellem SF, Enhedslisten og de Radikale, der vil gøre Mette Frederiksen til statsminister for en mindretalsregering, bestående kun af Socialdemokratiet.

En grøn og bæredygtig fremtid

Og netop klima, miljø og natur er de emner, som binder de fire partier sammen, og som nævnes allerførst i den nye samarbejdsaftale mellem de fire partier. Aftalen er ikke et regeringsgrundlag, men en politisk retning for Danmark, som Socialdemokratiet med aftalen forpligter sig til at arbejde efter.

Punkt 1 i aftalen hedder "En grøn og bæredygtig fremtid." Heri står blandt andet, at:

"Vi står ikke alene i en klimakrise. Vi står også i en biodiversitetskrise og en krise for vores miljø og natur. Mere end 2.000 plante- og dyrearter alene i Danmark er i fare for at forsvinde."

Lidt længere nede står der:

"En ny regering vil have den ambition at være blandt de regeringer i verden, der gør mest – både herhjemme og internationalt – for at modvirke klimaforandringerne og forringelserne af vores miljø og natur. For at nå de mål er der behov for en meget omfattende indsats i hele regeringsperioden, som samtidig skal ske på en social afbalanceret måde."

Positiv Jægerformand

Formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen er i udgangspunktet positiv over for aftalens grønne ambitioner på især miljø og natur:

- Naturen i Danmark trænger alvorligt til et løft, og derfor er vi i Danmarks Jægerforbund positive over for de grønne udmeldinger fra de fire partier.

I aftalen lægges der også vægt på, at de høje ambitioner på Klima, miljø og natur skal ske i et tæt samarbejde med blandt andet de relevante interesseorganisationer.

Husk naturen i landbrugslandet

- Vi ser meget frem til at mødes med den nye regering, for vi har i jægerforbundet en stor viden om, hvordan der kan skabes komplette fødekæder i landbrugslandet. For netop landbrugslandet er ikke nævnt i aftalen, men det er jeg sikker på skyldes travlhed og det muliges kunst i forhandlingerne, frem for en bevist udeladelse.

- For når regeringen siger, at den har ambition om at være blandt de regeringer i verden, der gør mest – både herhjemme og internationalt – for at modvirke klimaforandringerne og forringelserne af vores miljø og natur, så kan dette naturligvis ikke lade sig gøre, hvis man ikke har ambitioner om også at hæve naturindholdet i landbrugslandet, som jo udgør cirka 63 procent af Danmarks areal, siger Claus Lind Christensen.

Foreningslivet skal styrkes

Et andet positivt element i den fælles aftale mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de Radikale er ambitionen om at styrke det danske demokrati. Her hedder et punkt blandt andet:

"Kortlægge og afvikle bureaukratiske byrder for det frivillige foreningsliv og udbrede fritidspas til udsatte og børn og unge, så flere får mulighed for at deltage i foreningslivet."