OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 27. februar 2019

Jægere rådgiver landmænd til gavn for harer og agerhøns

LandboNord har inviteret Danmarks Jægerforbund indenfor i rådgivningen, når der lægges markplaner før sæsonen med såning i 2019. Målet er mere natur og markvildt med sidegevinster til landmanden

Tekst: Jan Skriver
Foto: Jan Skriver

Svineproducent Lars Sneverholt er mødt op i LandboNords hovedkvarter i Brønderslev, hvor Danmarks Jægerforbunds vildt- og naturkonsulent Jakob Bergmann Nielsen har fået skrivebord og computer stillet til rådighed for sin rådgivning om natur og vildtpleje.

I 10 dage i marts byder Jægerforbundet i et samarbejde med LandboNord på gratis rådgivning med natur, markvildt og jagt som indgangsvinkler.

I en time sidder den nordjyske landmand, der kalder sig selv hagljæger på hyggeplanet, i selskab med Jakob Bergmann Nielsen og suger til sig af gode råd om større vildtvenlighed på markfladerne. Lars Sneverholt, hvis svinebesætning tæller 1.000 søer, mens markarealet er på 365 hektar med korn, frøafgrøder og raps, siger:

Som 4. generation på gården ved Jyske Ås er jeg opvokset med plantning af læhegn og vildtremiser, men jeg har brug for flere konkrete anvisninger på, hvor jeg kan søge kvalificeret hjælp til for eksempel plantning af pil eller etablering af nye remiser til vildtet. Og det har jeg fået. Jeg vil helt sikkert tage de gode råd med hjem og tænke dem ind i mine markplaner.
Jakob Bergmann Nielsen giver svineproducent Lars Sneverholt fra Hellum ved Jyske Ås gode råd, der kan spare markarbejde og samtidig give mere markvildt på bedriften.

Jakob Bergmann Nielsen giver svineproducent Lars Sneverholt fra Hellum ved Jyske Ås gode råd, der kan spare markarbejde og samtidig give mere markvildt på bedriften.

For Jægerforbundets vildt- og naturkonsulent er det håbet og målet, at et halvt hundrede nordjyske landmænd vil konsultere ham i løbet af de ti datoer i marts, der er sat af til hans gratis rådgivning på LandboNord i Brønderslev og Fjerritslev. Jakob Bergmann Nielsen, der selv har været landmand og kender de økonomiske vilkår derude, fortæller:

Initiativet er et pilotprojekt, hvor vi tester nye veje i vores markvildtindsats. Jeg forsøger at give en buket af gode råd, der tager afsæt i realisme for landmanden. Derfor er mulighederne for landbrugsstøtte også med i billedet, når jeg foreslår at droppe dyrkning af skæve markhjørner eller våde jorder, hvor dyrkningen er besværlig. Her kan der i stedet opstå herlighedsværdier i form af flere levesteder og fødekæder i landbrugslandet med mere vildt og større potentiale for jagt.
Grøn, vildtvenlig oase i det dyrkede land.

Grøn, vildtvenlig oase i det dyrkede land.

For Søren Greve Olesen, der er chefkonsulent i planterådgivningen på LandboNord, har det været afgørende, at Danmarks Jægerforbund også lægger en driftsøkonomisk vinkel på sin rådgivning til gavn for markvildtet. Søren Greve Olsen siger:

Landmænd synes, det er godt med agerhøns og harer. Kan vi både gavne markvildtet, mens landmanden sparer tid og penge på besværlige markarealer, har alle parter vundet. Jeg håber at få flere store produktionslandmænd i tale som et resultat af samarbejdet med Danmarks Jægerforbund. I kraft af initiativet håber jeg også, at vi giver vores kunder mere, end de forventer.