OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Jægere: Jagt på rødlistede arter kan godt gå hånd i hånd med bedre biodiversitet

Det er forkert, når biolog Søren Wium-Andersen påstår, at jagt på rødlistede arter forhindrer, at man samtidig kan arbejde for en bedre biodiversitet og FN's verdensmål, skriver Danmarks Jægerforbund. Så længe jagten er bæredygtig, kan jagt på arter i tilbagegang sikre, at arternes trivsel konstant holdes i fokus.

Tekst: Niels Søndergaard, Jagtfaglig chef i Danmarks Jægerforbund, Læserbrevet på Altinget.dk

OBS: Nedenstående læserbrev, der i dag er bragt på Altinget.dk, er et svar på dette indlæg fra Søren Wium-Andersen, der tidligere er bragt samme sted.

Søren Wium-Andersen har ret, når han skriver, at der i dag drives jagt på rødlistede arter i Danmark. Men han har absolut ikke ret i, at jagt på rødlistede arter skal stoppes, for at Danmark kan leve op til FN's Verdensmål.

Så længe det sikres, at jagten er bæredygtig, så kan jagt på arter i tilbagegang tværtimod sikre, at arternes trivsel konstant holdes i fokus.

Vildtforvaltningsrådet anerkender generelt, at jægernes mulighed for jagttid på arter, hvis levesteder er under pres, kan medvirke til, at arten får den nødvendige bevågenhed, så der sker forbedringer af artens levesteder og dermed mulighed for bestandsfremgang. 

Helt overordnet har FN's Verdensmål fokus på at sikre en bæredygtig udvikling og en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer. Verdensmålene består af 17 konkrete mål, som udgøres af i alt 169 delmål. Ét af disse delmål er at forhindre udryddelse af truede arter.

I forbindelse med den seneste revision af jagttiderne i Danmark udarbejdede Aarhus Universitet rapporten 'Vildtbestande og jagttider i Danmark', som udgjorde det biologiske grundlag for jagttidsrevisionen 2018. I denne rapport blev det vurderet, at den gældende jagttid på fløjlsand, havlit og taffeland sandsynligvis ikke havde en bestandsbiologisk effekt og dermed kunne betragtes som værende bæredygtig.

I så fald ville det have været i overensstemmelse med verdensmålene at fastholde den jagttid, som tidligere var gældende.

Ødelæggelse af arternes levesteder

Den væsentligste trussel mod verdens rødlistede fuglearter er ødelæggelse af arternes levesteder, og en dansk jagttid på de rødlistede dykænder vurderes fortsat at være bæredygtig, selvom antallet er faldet. Under alle omstændigheder bør vi i de kommende år være særligt opmærksomme på disse arters udvikling.

Ud fra et forsigtighedsprincip valgte Danmarks Jægerforbund derfor at bakke op om en fredning af hunnerne hos fløjlsand og havlit. De danske jægere er på ingen måde interesserede i at drive en ikke-bæredygtig jagt på truede vildtbestande – det siger sig selv.

Søren Wium-Andersen afslutter sit debatindlæg af med at skrive:

"For det kan ikke være rigtigt, at miljøministeren prioriterer jægernes fritidsfornøjelser højere end bevarelsen af biodiversiteten, samtidig med at regeringen støtter FN's verdensmål om at standse tabet af biodiversitet."

Nej, det kan ikke være rigtigt af den simple grund, at Søren Wium-Andersens påstand er forkert: Jagt på rødlistede arter forhindrer ikke, at man fra politisk side kan arbejde for en bedre biodiversitet og på at leve op til FN's Verdensmål. Er det ikke herligt?