OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. april 2019

Indskydningen er vigtig for vildt og jæger

Nu nærmer sig den skønne tid, hvor riffel- og buejægere atter kan begive sig ud i det grønne for at jage sommerbukken. Derfor er det alfa og omega, at riflen såvel som buen er indskudt på behørig vis forud for den første jagt.

Tekst: Christian Lang Jensen. Fotos: Christian Lang Jensen

Et præcist skud er noget enhver jæger efterstræber, når et stykke vildt skal nedlægges, og jo større afstande man påtænker at skyde fra, desto mere træning og kendskab til våbnet kræves der.

Er man nyjæger, er det en selvfølge, at skydebanen skal besøges ofte, når man skal på den første bukkejagt, men også erfarne jægere har behov for at sikre sig, at riffel eller bue fungerer 100 procent. Der er ganske enkelt ikke plads til sløseri, for det kan få alvorlige konsekvenser for det vildt, man afgiver skud til. Derudover kan det påvirke jægernes generelle omdømme i den almene befolkning, hvis man anskyder et stykke vildt.
Anskydninger er desværre uundgåelige, men er man velforberedt som jæger, så er sandsynligheden for sådanne episoder væsentligt mindre.

Tag på skydebanen i god tid

Det er utvivlsomt en fordel at komme på skydebanen i god tid inden den første jagt, da man derved har mulighed for at rette op på eventuelle komplikationer i forbindelse med indskydningen.

Ydermere kan man få meget ud af at indskyde sammen med erfarne skytter, så man altid kan få en hjælpende hånd, hvis der er behov for det. Eksempelvis arrangerer flere jagtforeninger indskydninger, hvor man kan få den hjælp, man har behov for. Det samme gør sig gældende i mange lokalforeninger for buejægere.

Indskyd din riffel eller bue inden hver sæson

Det giver sig selv, at man skal indskyde en ny riffel eller bue, og hvis man har fået ny sigtekikkert på sin gamle riffel, må man afsted til skydebanen. Derudover skal man indskyde sin riffel elle bue, hvis man har skiftet ammunition eller piletype, har haft sigtemidlet afmonteret, utilsigtet har stødt sit våben mod noget hårdt eller justeret på andre parametre, som kan få indflydelse på skydningen. 

Eksempelvis skal man være opmærksom på, at en lyddæmper yder indflydelse på projektilet, og derfor skal man prøveskyde sin riffel, hvis man har fået monteret en lyddæmper siden sidste sæson. Gør dig selv den tjeneste af notere afvigelsen med lyddæmper kontra uden lyddæmper. Husk desuden, at træningsammunition og jagtammunition ikke opfører sig helt ens, så man skal altid testskyde med jagtammunition inden sæsonens første jagt. Det samme gør sig gældende for buejægere. En træningsspids og en jagtod med samme vægt opfører sig ikke nødvendigvis på samme måde. 

Og selvom man ikke har ændret på noget siden sidste sæson, så bør man under alle omstændigheder testskyde sit våben.

Øv dig på den dobbelte afstand

Dernæst bør man forud for jagtsæsonen gøre sig nogle overvejelser om, hvilke afstande man vil afgive skud fra. Det er her afgørende, at man føler sig 100 procent sikker på den afstand, man vil skyde fra i forbindelse med jagt, og man skal altid tage højde for eventuel bukkefeber, vind, skudstilling og andre faktorer, som yder indflydelse på præcisionen. 
Det gælder naturligvis for riffeljægere såvel som for buejægere. Buejægere frarådes dog at skyde råvildt på mere end 25 meters afstand, blandt andet fordi dyret kan nå at ”sætte sig”, fordi lyden fra buen når frem til dyret før pilen. Igen er det afgørende at vide, hvor meget pilen falder fra eksempelvis 18 til 25 meter, hvis man vil skyde på denne afstand. 

Et godt råd er desuden at øve skud på den dobbelte afstand af den, man vil skyde på i forbindelse med jagt. En riffeljæger, som vil skyde bukken på 100 meters afstand, kan derfor få meget ud af at træne på 200 meter, ligesom buejægeren, som vil skyde bukken på 20 meters afstand, får meget ud af at øve skud fra 40 meters afstand. 

De store træningsafstande bidrager til at skærpe fokus, og når først bukkefeberen rammer, kan det som sagt være svært at opnå samme præcision som under træningen. Ved man imidlertid, at man kan ramme præcist på 200 eller 40 meters afstand, så kan det tilføre en den selvtillid, der skal til for at sætte en god kugle eller pil fra 100 eller 20 meters afstand. 
Det giver enhver jæger ro i sjælen, at bukken forender hurtigt og smertefrit, så nogle timer på skydebanen er særdeles godt givet ud for både vildt og jæger.

Knæk og bræk!