OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 11. november 2019

Hvilket europæisk land
har flest jægere?

Overalt i Europa er efterårets jagtsæson godt i gang. Men hvor mange jægere findes der pr. indbygger i de forskellige lande?

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Ifølge tal fra sammenslutningen af europæiske jægerforbund, FACE, er vi knapt 7 millioner jægere i Europa, som tilsammen leverer et økonomisk output på anslåede 16 milliarder euro. 65 pct. af det europæiske landskab håndteres af jægere på én eller anden måde - og så forbruger den gennemsnitlige jæger for omtrent 2.400 euro om året på jagtrelaterede emner. Altså knap og nap 18.000 kroner. Se alle tallene (2016) her.

Tilsammen er vi altså både mange og ikke ubetydelige. Men hvor er der færrest, og hvor er der flest jægere? Og hvordan ser jagten ud i det pågældende land?

Hollænderne ligger i bunden

Svaret finder vi i en survey, udarbejdet af den tyske onlineportal Statista. De har nemlig målt mængden af jægere pr. 1.000 indbyggere. Ved nærmere eftertanke er det måske ikke så overraskende at Nederlandende med sin høje befolkningstæthed kommer ind på en førsteplads fra bunden. Det gør de med 1,6 jæger pr. 1.000 indbyggere. Helt i toppen, med den højeste tæthedsgrad, finder vi til gengæld Irland med hele 72,8 jægere pr. 1.000 indbyggere.

Opsøgende jagt, hvor man pürscher sig til vildtet, er den mest almindelige jagttype i Irland. Det er især almindelig i de store skove og barske bjergskråninger, hvor der findes både sika, krondyr, dådyr og vilde geder. Faktisk har Irland en af ​​de største bestande af sikavildt i Europa, og jagt på disse pragtfulde dyr i de gamle skove og grønne bakker udgør en sand udfordring. Men også den irske fuglejagt er enestående med omtrent tyve jagtbare fuglearter.

Danmark på en 7. plads

På en andenplads på Statistas liste over lande med flest jægere, finder vi Finland med 55,6 jægere pr. 1.000 indbyggere. Tredjepladsen tilhører Cypern med 52,3. Vi skal et stykke længere ned på listen før vi kommer til Danmark. Med 28,3 jægere pr. 1.000 indbyggere lander vi midt imellem svenskerne (28,5) og Portugal (22,5).

Se kortet fra Deutscher Jagdverband med alle landene på Statistas hjemmeside.