OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. august 2019

Husk at indberette din udsætning!

Sæsonen for udsætning nærmer sig sin afslutning og derfor er det vigtigt at huske at indberette og registrere sin udsætning.

Tekst: Lene Midtgaard

Indberetning af udsætning til Miljøstyrelsen sikrer et retvisende billede af udsætning af fjervildt i Danmark, men registrering af udsætning sikrer sporbar af fjervildtet.

Den 31. august er den seneste dato, hvor det er muligt at udsatte fasaner. For agerhønsene var fristen den 15. august mens gråænder senest må udsættes 31. juli. Det er derfor ikke tilladt at udsætte disse fjervildtarter efter de respektive datoer.
I forbindelse med udsætning er der tre vigtige ting at være opmærksom på:

  • Køber du gråænder, agerhøns eller fasaner fra en opdrætter, som har mere end 100 styk fjervildt, skal besætningen testes for fugleinfluenza. En informationsskrivelse som godtgør at det fjervildt du køber, stammer fra en testet besætning, skal følge med fuglene. Denne informationsskrivelse gemmes i to år.
  • Senest en uge efter udsætning, skal den indberettes til Miljøstyrelsen. Skulle man have overskredet fristen af en eller anden årsag, så opfordrer Miljøstyrelsen til at man skal indberette alligevel. Det vigtigt at vi får retvisende data om udsætning.
  • Du skal lave optegnelser med en kortskitse, hvor du markerer hvor på din ejendom/jagt du har udsat fjervildt. Derudover skal det noteres hvilken dato den enkelte udsætning er foretaget og hvor mange stykker vildt der er udsat på hver dato og hvor de er udsat (se eksempel under teksten). Disse optegnelser skal IKKE sendes ind nogen steder, men gemmes i to år, og på forlangende fremvises til Fødevarestyrelsen. Se skabelon her.

Husk der er ikke nogen bagatelgrænse for indberetning og registrering af udsætning. Store såvel som små er omfattet af kravet!