OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. september 2019

Hundeprøver med
haglbøsse kan fortsætte

Brug af haglbøsse under hundetræning og ved hundeprøver er alligevel ikke ulovligt. Den positive melding er en ændring af en tidligere udmelding fra justitsministeriet. Dog må haglbøssen kun benyttes i jagtsæsonen.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Justitsministeriet lægger alligevel ikke forhindringer i vejen for hundeprøverne. Tidligere på året lød meldingen fra ministeriet ellers, at træning af jagthunde og afholdelse af hundeprøver ikke har en tilstrækkelig tæt sammenhæng med jagt – og at jægere med haglbøsser udgør en sikkerhedsrisiko.

Derfor blev jægerne pålagt at lade haglbøssen blive i våbenskabet og i stedet ansøge om tilladelse til signalvåben eller indstikspibe til bøssen, når der skulle trænes og afvikles hundeprøver.

Sikkerhedsmæssig risiko

I Rigspolitiets udtalelse hedder det blandt andet, at: ”Vi finder det betænkeligt at fortolke våbenlovens § 2a således, at glatløbede haglgeværer i almindelighed må anvendes til hundetræning og hundeprøver henset til den sikkerhedsmæssige risiko, der er forbundet med anvendelse af glatløbede haglgeværer i områder, hvor der færdes mennesker, f.eks. til en hundeprøve med tilskuere.”

Noget, som både blev opfattet som en mistillidserklæring til jægerne generelt, og som ville gøre det ualmindelig vanskeligt at afvikle efterårets mange hundeprøver, hvad end der er tale om prøver for stående, stødende eller retrieverne.

Årtiers praksis kan fortsætte

- Det var en melding, som Danmarks Jægerforbund på ingen måde var enig i, og derfor har vi løbende været i dialog med justitsministeriet om deres beslutning, fortæller jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen. Han fortsætter:

- På baggrund af vores drøftelser har Justitsministeriet nu meddelt, at deres udmelding nu skal tolkes således, at der kan anvendes haglgevær ved hundeprøver, når det sker i nær sammenhæng med jagt. Med andre ord: Den praksis, der i årtier har fundet sted i forbindelse med hundeprøverne, kan fortsætte.

… men kun i jagtsæsonen

Dog vil det kun være tilladt at anvende haglbøssen ved hundeprøverne i jagtsæsonen. Danmarks Jægerforbund har stadig den holdning, at et haglgevær bør kunne anvendes hele året i forbindelse med hundetræning.

Derfor er det aftalt, at der skal afholdes et møde med justitsministeriet, hvor fremadrettede muligheder søges afklaret.

Læs også artiklen Forbud mod brug af haglvåben ved hundetræning er en mistillidserklæring til jægerne