OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. juli 2019

Forbud mod brug af haglvåben ved hundetræning er en mistillidserklæring til jægerne

Justitsministeriets svar på henvendelser fra Danmarks Jægerforbund vedr. brug af haglvåben under hundetræning og ved hundeprøver, stiller spørgsmålstegn ved jægernes evne til at håndtere sikkerhedsprocedurer.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Træning af jagthunde og afholdelse af hundeprøver har ingen tæt sammenhæng med jagt – og jægere med haglbøsser udgør en sikkerhedsrisiko. Sådan konkluderer i hvert fald Justitsministeriet på baggrund af en udtalelse fra Rigspolitiet. Derfor skal jægerne lade haglbøssen blive i våbenskabet og i stedet ansøge om tilladelse til signalvåben eller indstikspibe til bøssen, når der trænes og afvikles hundeprøver.

Et spørgsmål om sikkerhedsmæssig risiko

I Rigspolitiets udtalelse hedder det blandt andet, at: ”Vi finder det betænkeligt at fortolke våbenlovens § 2a således, at glatløbede haglgeværer i almindelighed må anvendes til hundetræning og hundeprøver henset til den sikkerhedsmæssige risiko, der er forbundet med anvendelse af glatløbede haglgeværer i områder, hvor der færdes mennesker, f.eks. til en hundeprøve med tilskuere.”

Men det er ifølge Danmarks Jægerforbund ikke et argument med klangbund i virkeligheden. Formand for jægerforbundets hundeudvalg, Stig Egede Hansen, finder det urimeligt at mistænke jægerne for at udgøre nogen form for sikkerhedsmæssig risiko:

- Som jægere er vi grundigt eksamineret i at håndtere vores våben hvor der er andre mennesker til stede, og at antyde, at jægere med haglbøsser ikke kan finde ud af at være sammen med andre under sikkerhedsmæssigt forsvarlige vilkår, er ganske enkelt useriøst, pointerer Stig Egede Hansen og fastslår, at det næppe kan forbavse nogen, at der er et jagtvåben i nærheden når der trænes jagthund.

- Vi kan kun se det som en mistillidserklæring til jægerne, siger han.

Fortolkningen af et enkelt ord

Anledningen til hele miseren skal søges tilbage i januar 2019, hvor Dansk Retriever Klub rettede henvendelse til Rigspolitiet, da der var opstået tvivl om lovligheden i at anvende haglvåben i forbindelse med de mange hundeprøver, som klubbens medlemmer afholder hver weekend, landet over. Ved disse prøver har det hidtil været fast praksis at gøre brug af jægere, som afskyder haglpatroner uden hagl og krudtladning.

Men den går tilsyneladende ikke mere.

Spørgsmålet om, hvorvidt anvendelse af haglgeværer ved træning og prøver ifbm. jagthunde må anses for lovligt, beror ifølge Rigspolitiet også på en fortolkning af begrebet ”anvende,” som figurerer i våbenlovens § 2a, stk. 1. Her mener Rigspolitiet, at anvendelse omfatter jagt og regulering af fugle og andet småvildt, samt flugtskydning. Ikke hundetræning og hundeprøver.