OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Hjælp miljøet: Ekstra præmie til bedste idé

Har du en god idé til at modvirke, at der havner patronhylstre i havet? Så er det nu, at du skal komme frem med din ide. Præmiepuljen er lige blevet udvidet, så vinderen nu kan få hjælp til at søge patent på sin løsning.

Offentliggjort den: 18. februar 2019
Tekst: Andreas Thørring Bastrup
Foto: John Friborg

Siden offentliggørelsen i slutningen af januar, har der været stor interesse for Danmarks Jægerforbunds idékonkurrence om at modvirke patronhylstre i havet. Konkurrencen fik allerede fra starten stor opmærksomhed med næsten 100 bud på løsninger indtil videre, og nu har den store opmærksomhed ført til, at førstepræmien er blevet udvidet med en ekstra gevinst.

Ekstrapræmie: Få hjælp til patentansøgning

Udover de 25.000 kr. som blev udloddet ved konkurrencens start, har virksomheden Larsen & Birkholm A/S kontaktet os med et ønske om at smide en ekstra gevinst i præmiepuljen: Hjælp til at udarbejde en dansk patentansøgning. Larsen & Birkholm A/S skriver:

Det er et super initiativ med en opfinder konkurrence om at løse problematikken med patronhylstre på havet/i søer. Derfor vil vi gerne hjælpe vinderen med at tage patent på sin løsning.

Præmien fra Larsen & Birkholm A/S omfatter hjælp til at udarbejde en dansk patentansøgning inkl. behandlingsgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen. Præmien har en samlet værdi af 30.000 kr. ex. moms.