OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. februar 2019

Historie om ulovligt indfanget musvåge holder ikke vand

”Fredet rovfugl fanget i ulovlig fælde”. Sådan skriver TV2 i en artikel bragt den 13. februar. Artiklen udspringer af en episode nær Brønderslev, hvor to fuglekiggere havde opdaget en levende musvåge i en fælde. I artiklen påpeges det, at fælden er ulovlig, og at dyreværnsloven er blevet overtrådt. Danmarks Jægerforbund har dog været i kontakt med ejeren af fælden, som kan dokumentere, at fælden er beregnet til indfangning af invasive arter som mårhund og mink, og den overholder desuden samtlige lovkrav. Musvågen er derfor blot en uheldig bifangst.

Tekst: Redaktionen
Foto: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund

TV2’s artikel ville naturligvis være et kedeligt eksempel på, hvordan man ulovligt efterstræber rovfugle, hvis det havde været hensigten at indfange den fredede fugl, men det er altså ikke tilfældet her, hvor ejeren af fælden derimod lægger en indsats i at bekæmpe invasive arter.

Fælden overholder for det første de gældende mål og regler for anvendelse af fælder, som man kan læse i kapitel 7 i ”Bekendtgørelse om vildtskader”. Derudover er fælden lovligt opsat på en privat ejendom, hvor der som en del af vildtplejen på ejendommen udøves bestandsregulering af prædatorer som ræv, mink, mårhund og vaskebjørn. De tre sidstnævnte er invasive arter, som der eksisterer et stigende behov for at bekæmpe.

Det skal desuden fremhæves, at ejendommen har en biotopplan, som giver mulighed for at fange ræv i perioden januar til februar.

Som det fremgår af lovteksten, stilles der krav om, at denne type fælde tilses to gange i døgnet, og at eventuel bifangst slippes levende ud igen, hvilket ejeren af den pågældende fælde også gør. At der indimellem sker bifangster af arter, som man ikke ønsker at fange, er desværre et vilkår, som følger med denne indsats. Ofte er det bifangst af ådselædere som eksempelvis musvåge, der dog får et gratis måltid mad, inden de lukkes ud. Uskadte vel at mærke.

DJ vil opfordre til, at man som bruger af fælder til fangst af rovdyr overvejer, hvor man stiller fælderne, og hvordan de er sløret i forhold til det omgivende terræn. Se eventuelt vores vejledning, som er udarbejdet i samarbejde med DOF.  

Ejeren af fælden nær Brønderslev har dermed ikke overtrådt gældende regler for brug af fælder, og der er således ingen begrundelse for de påstande, som fremføres i TV2’s artikel. I denne sammenhæng vil DJ gerne opfordre til, at man tænker sig om, inden man påbegynder undersøgelser af andres fælder.

Hvis man opdager et fredet dyr i en fælde, bør man i første omgang kontakte ejeren af fælden, hvis kontaktoplysninger er anført på fælden. Skulle disse oplysninger ikke umiddelbart være til at finde, kan man tage kontakt til politiet.