OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 29. maj 2019

Hegn: Vildtet skal kunne bevæge sig frit

Ønsket om flere indhegnede naturområder tager til, og i fremtiden vil vi sandsynligvis oplever, at store som små naturområder hegnes inde. Hvis det sker, er det for DJ helt afgørende, at områderne hegnes med en glat tråd, som sikrer vildtets frie bevægelighed, og at der drives jagt bag hegnet.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard
Foto: Andreas Thørring Bastrup

Biodiversiteten i Danmark har det skidt, og de sjældne dyr og planter mangler levesteder. Ofte er det de næringsfattige naturtyper, som mangler.

En måde at genskabe lysåben og næringsfattig natur på er ved helårsgræsning af særligt velegnede dyr. Biologerne nævner vildheste og kreaturer, men også bisoner, elge og endda elefanter.

Men skal afgræsningen virker, så skal dyrene tvinges til at blive på det ønskede areal året rundt – derfor hegning.

På Naturmødet i Hirtshals var emnet indhegning af naturområder igen ét af de helt store debatemner.

Artiklen fortsætter under videoen.

Det helt store men

Danmarks Jægerforbund er helt med på, at der skal gøres noget for biodiversiteten, og at indhegnede græssere spiller en afgørende rolle for den næringsfattige og lysåbne natur, MEN:

Danmarks Jægerforbund er grundlæggende imod hegning i den danske natur, som forhindrer vildtets og menneskers frie bevægelighed. Derfor er Jægerforbundet også modstander af de helt store og høje hegn.

Denne type hegn forhindrer nemlig vildtets fri bevægelighed.

- Danmarks Jægerforbund kan godt acceptere såkaldt ’glat’ hegn, som vi kender det fra landbrugets indhegninger af kvæg og heste. En glat tråd forhindrer nemlig ikke vildtets frie bevægelighed ligesom de tætte og høje hegn, som vi ser i skovbrugets indhegninger af nyplantede arealer.

Vi kan ikke have et landskab, hvor større indhegninger med høje stålgærde forhindrer Danmarks vilde dyr i at fædres frit i naturen. Der er allerede rigeligt med hegn og motorveje i det danske landskab, siger Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen.

Der skal drives jagt i hegnet

Formanden gør det også krystalklart, at selvom naturen nogle steder hegnes ind i lave og for vildtet passérbare hegn, så skal der drives jagt:

- Naturligvis! Jagt er aktiv vildtforvaltning, og det skal hegning af naturområder sådan set ikke ændre på. Vi kommer i Jægerforbundet aldrig til at bifalde, at dyrene skal overlades 100 procent til sig selv. Vi har som mennesker et ansvar for dyrene – også i ’såkaldt’ uberørt natur, siger Claus Lind Christensen.