OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. marts 2019

Har du styr på remiseplejen?

Vinteren er højsæson for pleje af remiser og anden vildtplantning. Har du endnu ikke været i gang med motorsav og buskrydder, får du her nogle tips til remiseplejen.

Tekst: Andreas Thørring Bastrup
Foto: Thomas Iversen

Januar og februar er det bedste tidspunkt til at starte motorsav og buskrydder, og få plejet remisen. Hvis du ikke har fået det gjort, kan du dog stadig nå det. Men det er ved at være sidste chance.

Pleje af remisen har primært til formål at sikre en tæt fodpose langs kanten af remisen og sørge for, at der er god og tæt dækning. Dermed skabes der læ og dækning lige netop der, hvor vildtet færdes og har brug for det. Hvis der er tale om en stor remise, skal der våre åbne steder, hvor solens stråler kan nå jorden.

Bevar udgåede træer

Når remisen skal plejes, sker det let med en motorsav i kombination med en buskrydder og eventuelt en hækklipper. Hækklipperen bruges, hvis man vil sikre steder med stedsegrønt i form af f.eks. topkappede graner.

Når man har fældet eller beskåret træer og buske, kan det anbefales at efterlade det døde ved og kvas i remisen for at fremme biodiversiteten. Ligeledes bør man bevare udgåede træer, da de er vigtige levesteder for en række dyrearter, svampe mv., som er trængte i den danske natur.

Syv principper for den gode remise

Både når remisen etableres, og når den plejes er der syv principper, som man med fordel kan følge:

  1. Solen skal holdes inde – plant kun halvdelen af arealet til, så der opstår åbne områder
  2. Vinden skal holdes ude – skab en tæt fodpose af lavtvoksende buske langs yderkanten
  3. Yderkanten må gerne bugte sig – så opstår der lettere udyrkede bræmmer langs kanten af remisen
  4. Bestandstræer kan undlades ved mindre remiser – der skal dog altid være masser af buske
  5. Tætte holme af stedsegrønt i plantningen – disse er med til at sikre den bedst mulige vinterdækning
  6. Mindst 75 procent buske – andelen af buske i remisen skal mindst være på 75 procent
  7. Grupper af 5-10 ens buske – plant buskene i klynger af 5-10 buske af samme art