OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 16. august 2019

Har du et valg
– så skyd en kalv!

Noget tyder på, at et stort jagtligt fokus på hinder volder kvaler i forvaltningen. På den anden side er det afgørende at få skudt voksne hundyr. Dels for at få balanceret kønsforholdet og dels for at sikre en opbremsning i tilvæksten.

Tekst: Mads Flinterup

Nedenstående er et uddrag fra en artikel i august-udgaven af Jæger. Læs hele artiklen via linket nederst på siden.

Hinden fører smaldyret (sidste års kalv) og kalven fra indeværende sæson. Herved videregiver hinden sine erfaringer til de næste generationer. Hind, smaldyr og kalv er en familierudel. Sådanne familierudler kan over et par generationer vokse sig større. Der er en øvre grænse for, hvor store sådanne familierudler bliver.

Når man oplever meget store rudler, er det et udtryk for et fænomen, som langt overstiger familierudler. Sådanne storrudler er dannet af flere familierudler og andre krondyr, som opholder sig sammen. Årsagen hertil kan være, at de blot søger føde samme sted. Oftest opstår disse storrudler som modreaktion til en trussel.

Om rudeldynamik i øvrigt henvises til Jæger 9/2010 s. 110-113. Artiklen kan hentes ved at logge ind på medlemsnettet.

Noget kunne dog tyde på, at større rudler også kan opstå, når familierudlen helt eller delvist ødelægges. Herved overlades de unge og uerfarne dyr til at gøre sig deres egne erfaringer. Sådanne førerløse kalve og smalhinder vil formentligt kunne slå sig sammen med andre unge dyr, som også mangler føring.

Herved opstår større og større rudler, som mangler familierudlens instinkt for at bryde ud af større rudler. En overdreven afskydning af førende hinder vil give mange unge uerfarne dyr i bestanden. Dette kan give unødig store rudler med ikke-hensigtsmæssig adfærd. Sådanne rudler er udtryk for en forkert forvaltning og vil alt andet lige medføre unødige markskader.