OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. december 2019

Godt samarbejde mellem kommune og skydebaner

I Ikast-Brande ligger der en håndfuld skydebaner. De har tæt dialog med deres sagsbehandler i kommunen. Det skyldes ikk,e at der er mange klager men, at der er fokus på det gode samarbejde. Det har resulteret i en ny og lidt usædvanlig ERFA-gruppe.

Tekst: Sabina Rohde
Foto: Birgitte Hansen

Der var dækket op i byrådssalen, kaffen var varm og borgmesteren havde gjort plads i kalenderen. Men stolene var ikke fyldt med byrådsmedlemmer som vanligt. I stedet havde miljøsagsbehandler Birgitte Hansen inviteret repræsentanter fra alle kommunens skydebaner til en aften i jægernes tegn. Og der var nok at tale om.

25 personer, der på en eller anden måde har tilknytning til skydebanerne, der har base i Ikast-Brande kommune var repræsenteret på mødet. Ikast-Brande Kommune har fokus på et forebyggende arbejde, når det kommer til skydebanerne. Modsat de fleste kommuner får skydebanerne i Ikast-Brande Kommune besøg af deres miljøsagsbehandler årligt, fremfor hvert 2. eller 3. år, som er det mest gængse. Besøgene er ikke en evigt løftet pegefinger, men er tænkt som en udstrakt hånd til banerne, så eventuelle udfordringer kan tages i opløbet. Samtidig får jægerne en god relation til deres sagsbehandler, og den gode dialog er afgørende, når der f.eks. kommer klager ind fra naboer.

- Jeg prioriterer at komme på banerne og foretage tilsyn, når der er aktivitet, fortæller Birgitte Hansen og fortsætter: - Det giver mig et bedre indblik i hvad der sker og hvordan banen egentlig bruges. Samtidig har jeg som myndighed mulighed for at kommentere på uhensigtsmæssig adfærd fra brugerne. Det kan være lidt sværere for de frivillige, og det kan jeg godt forstå. Det kan f.eks. være nogen, der har lidt svært ved at ramme skraldespanden og forventer, at der kommer nogen og rydder op efter dem. Den adfærd kan jeg italesætte og forhåbentlig får de øjnene op for, at deres mor ikke kommer og samler de tomme patronhylstre sammen.

Samarbejde frem for kamp

Det var ordene, der dannede basis for Birgitte Hansens oplæg. Skydebanerne fik ros for deres arbejde, og samtidig var der plads til, at omtale nogle af de opgaver, der venter forud. For alle seks baner i Ikast-Brande kører på godkendelser, der blev lavet før indførelsen af standardvilkårene i 2009. Det er standardvilkårene, der blandt andet har medført, at banerne nu systematisk og pr. automatik er forpligtigede til at rydde op på banerne. Det bliver en ny drift opgave, der skal indarbejdes for foreningerne.

Det betyder samtidig, at banerne kan se frem til et forløb, hvor der skal laves nye miljøgodkendelser. Det kan være noget af en udfordring, da de seneste godkendelser banerne fik, var forbundet med klager fra naboer og komplicerede forløb. Men der er ingen vej udenom.

- Der er politisk fokus på miljø, og derfor er der også politisk opbakning til at vi nu tager skydebanernes miljøgodkendelser op igen, selv om vi ved det kan medføre en del støj på linjerne. Der er gået over otte år og derfor er retsbeskyttelsesperioden udløbet. Det bliver ikke i morgen vi tager hul på opgaven, men det bliver indenfor en kortere periode, siger Birgitte Hansen.

Repræsentanterne fra banerne tog meldingerne med oprejst pande, til trods for, at det er en stor opgave for banerne at løfte. Skydebanekonsulenterne i Danmarks Jægerforbund vil selvfølgelig give banerne støtte i hele processen. Det bliver en kamp at få nye godkendelser, men det kommer til at ske på et fundament af samarbejde.

Beskyttet natur på banerne

Noget af det, der vil være fokus på i forbindelse med udsigten til de nye godkendelser er hvordan der skabes sammenhæng mellem drift og oprydning på banerne. Store arealer på banerne er nemlig kortlagt som beskyttet natur. Det giver nogle udfordringer lovgivningerne imellem.

Derfor vil jægerforbundet meget gerne være med til, sammen med foreningerne og Ikast-Brande Kommune, at udarbejde nogle plejeplaner så naturen og aktiviteten på banen kan sameksistere. En del af arealerne er nemlig paradoksalt nok vokset ind i den såkaldte §3 natur som følge af den slåning, der sker på banerne.

Nyt samarbejde med kommunen og de andre baner

Et spændende output fra aftenens møde var, at banerne og kommunen har valgt at fastholde at mødes hvert år til et slags ERFA-arrangement, hvor skydebanerne og kommunen kan udveksle erfaringer og tale åbent om aktuelle udfordringer. Således sluttede mødet af med at banerne besluttede at afholde et sommermøde i 2020 på en af banerne – en slags ekskursion - sammen med kommunen som næste trin.

Jægerforbundets administration deltog på mødet i Ikast med et oplæg, der omhandlede miljøgodkendelser i sin helhed og de udfordringer, der ofte kommer i kølvandet på processen. Vi følger samarbejdet i det midtjyske med stor interesse og håber, at det kan give en god og konstruktivt output for alle deltagende.