OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. juni 2019

Godt nyt for agerhøns i Nordsø-regionen

Interreg projektet PARTRIDGE, som arbejder for mere biodiversitet i landbrugslandet med agerhøne som indikatorart og barometer for kvaliteten af de levesteder, der skabes, har fået yderligere tre års finansiering. EU støtter samarbejde på tværs af EU’s landegrænser via initiativet Interreg.

Tekst: Lene Midtgaard, vildt- og naturkonsulent
Foto: Jens Ljungmann Pedersen

Projekttitlen PARTRIDGE, som står for Protecting the Areas Resources Through Researched Innovative Demonstration of Good Examples, så dagens lys I 2016, med en klar målsætning om at øge biodiversiteten med 30 procent på 10 forskellige europæiske demonstrationsarealer, fordelt i England, Skotland, Tyskland, Holland og Belgien. Fra projektets side forventer man at kunne begynde at offentliggøre de første delresultater i løbet af 2019.

Ud over at arbejde for biodiversiteten, levesteder og agerhønsene, vil PARTRIDGE med den opsamlede viden, også forsøge at påvirke den nye CAP, så tiltag, der kan være med til at sikre levesteder af god kvalitet i landbrugslandet, prioriteres.

Med forlængelsen af projektet får man bedre mulighed for at få den videnskabelige dokumentation af tiltagenes effekt på plads. Etablering af de mange levestedsforbedrende tiltag, har taget op til to år, og derudover skal flere af tiltagene have en vis alder for at fungere optimalt som både levested for agerhøne, men også for at kunne skabe den ønskede effekt for biodiversiteten. I alt udlægges syv procent af de 500 ha store demonstrationsarealer med tiltag, som skal sikre øget naturindhold i landbrugslandet.

I spidsen for projektet står den britiske organisation Game & Wildlife Conservation Trust, med Dr. Francis Buner som projektleder. Med i projektet er blandt andet også organisationer som Birdlife Holland, Georg August University i Tyskland samt en række landbrugs-, jagt- og naturbeskyttelsesorganisationer, såvel som lokale landmænd og jægere. Fra 2020 bliver også Danmark repræsenteret i projektgruppen, af Danmarks Jægerforbund, som tidligere har været en del af styregruppen.

Jens Venø Kjellerup, formand for markvildtudvalget i Danmarks Jægerforbund er begejstret.

- Det er glædeligt at naturen i landbrugslandet er kommet på dagsordenen flere steder i vores nabolande, og at agerhønen bruges som indikator for et højt naturindhold. Det er et ambitiøst projekt med en ambitiøs målsætning og det er meget positivt, at det er en opgave, som løses i samarbejde med jægere og andre naturinteresserede. Danmarks Jægerforbund ser frem til at bidrage med vore erfaringer fra markvildtprojektet, men vi kan helt sikkert også lære meget af de andre lande, siger Jens Venø Kjellerup.