OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Gåsejagt i januar

Jagttiden på kortnæbbet gås fastsættes på årsbasis. Beslutningen for indeværende jagtsæson blev offentliggjort i sommers, men her er den som en serviceoplysning: I 2019 må kortnæbbet gås jages hele januar.

Tekst: Iben Hove Sørensen, Danmarks Jægerforbund

Danmark besøges hvert efterår og vinter af kortnæbbede gæs, som om sommeren yngler på Svalbard. Netop Svalbardbestanden af kortnæbbet gås jages i henhold til en adaptiv forvaltningsplan, som Danmark har tiltrådt sammen med de øvrige lande på gæssenes trækrute.

Planen trådte i kraft i 2012, og en af planens målsætninger er at stabilisere Svalbardbestanden på omkring 60.000 gæs. For at opnå dette tilpasses jagten årligt, og der gennemføres hvert år koordinerede optællinger af bestanden i maj og november. Sammen med informationer om blandt andet ynglesucces og overlevelse anvendes resultaterne af disse tællinger til at beregne hvor mange gæs, der kan nedlægges i den kommende jagtsæson. Denne kvote fordeles herefter mellem Norge og Danmark, som indtil videre er de eneste lande, der driver jagt på denne gåsebestand.

I foråret 2018 blev bestanden vurderet til at være på omkring 67.000. Det varme forår medførte dog forventninger om en god ynglesæson, og samlet set viste modelberegningerne, at omkring 27.000 kortnæbbede gæs skulle nedlægges for at ende på den ønskede bestandsstørrelse. Anbefalingen fra den internationale arbejdsgruppe under Vandfugleaftalen (AEWA) blev derfor at fastholde den eksisterende jagttid i Danmark og fastsætte en kvote på 8100 kortnæbbede gæs i Norge.

Dermed var anbefalingen fra den internationale arbejdsgruppe, at jagttiden på kortnæbbet gås i Danmark 2018/19 skulle inkludere hele januar. Denne anbefaling blev senere behandlet og godkendt af såvel Vildtforvaltningsrådet som Miljø- og Fødevareministeren.

Ud over kortnæbbet gås må også grågås, blisgås og Canadagås jages i januar.