OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. maj 2019

Friluftsrådet har valgt ny formand

På gårsdagens generalforsamling i Friluftsrådet blev Niels-Christian Levin Hansen valgt som ny formand. Han afløser Lars Mortensen, der har siddet på posten i 16 år. Jægerforbundets kandidat til bestyrelsen fik desværre ikke stemmer nok til genvalg.

Tekst: Morten Sinding-Jensen

For 16. og sidste gang aflagde formand Lars Mortensen beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne år. Beretningen kom naturligvis til at bære præg af, at Lars Mortensen havde valgt at stoppe som formand efter 16 år og i alt 22 år i bestyrelsen, idet han helt naturligt kiggede lidt tilbage i tiden.

Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, kvitterede på talerstolen for en god og fyldestgørende beretning og takkede den afgående formand for en stor indsats. Formanden bemærkede samtidigt, at han støtter Friluftsrådets tanker om intelligent adgang til naturen, så der tages det fornødne hensyn til flora og fauna.

- Det er afgørende, at der er adgang til naturen, men lige så vigtig er det, at det sker på ansvarlig vis. Jeg vil også gerne takke for støtten til projektet ’De Unge Naturformidlere’ gennem Udlodningsmidler til Friluftsliv fra Friluftsrådet. Endelig betragter vi i jægerforbundet Friluftsrådet som en meget vigtig platform til at sikre friluftslivet bedst mulige vilkår i Danmark, sagde Claus Lind Christensen.

Formandsvalg

Beretningen og økonomien i Friluftsrådet blev godkendt af forsamlingen, der spændt ventede på dagens hovedbegivenhed; valg af ny formand. Her havde der meldt sig to kandidater på banen. Det Danske Spejderkorps havde opstillet Annesofie Bjerre, mens Danmarks Idrætsforbund havde opstillet Niels-Christian Levin Hansen.

Kandidaterne fik lov til at præsentere sig selv og deres mærkesager på tre minutter. Annesofie Bjerre lagde vægt på at sikre flere børn og unge adgang til natur- og friluftsaktiviteter, sikre et bæredygtigt friluftsliv og sikre mere tilgængelig natur til friluftsliv, men under behørig hensyntagen til naturen.

Niels-Christian Levin Hansen ønsker at skabe de bedst mulige rammer for friluftslivet i Danmark for alle aldersgrupper gennem f.eks. mere lobbyarbejde. Han lagde stor vægt på, at adgang og ansvarlighed skal gå hånd i hånd. Han pegede også på, at der skal tages store hensyn til dyrelivet og biodiversiteten ved arrangementer og i den forbindelse meget gerne gøre brug af medlemsorganisationernes store viden.

Friluftsrådets sekretariat havde besluttet at gøre brug af elektronisk stemning, hvorfor resultatet af valghandlingen forelå kort efter, at stemmerne var afgivet. Niels-Christian Levin Hansen fik 79 stemmer, mens Annesofie Bjerre fik 40 stemmer. Dermed havde Friluftsrådet valgt Niels-Christian Levin Hansen som formand for den kommende periode.

Kirsten Skovsby ikke genvalgt

Herefter var der valg til bestyrelsen. Syv kandidater skulle kæmpe om de fem pladser. I et meget stærkt felt fik jægerforbundets kandidat, Kirsten Skovsby, desværre ikke stemmer nok til at blive genvalgt for tredje gang, hvorfor Kirsten udtræder af bestyrelsen efter seks år. Hun blev senere valgt til suppleant til bestyrelsen.

- Det har været seks spændende år i Friluftsrådets bestyrelse, hvor der på mange måder er blevet skabt respekt om jægerne. Jeg havde gerne fortsat, men det er nu en gang demokratiets spilleregler. Nu vil jeg bruge suppleantposten til fortsat at følge arbejdet i Friluftsrådet tæt, udtaler Kirsten Skovsby dagen derpå.

Jægerforbundets formand er naturligvis ærgerlig over, at det ikke lykkedes for Kirsten Skovsby at blive genvalgt til bestyrelsen.

- Vi havde meget gerne set Kirsten blive genvalgt, men hun har de sidste seks år sat et meget stort og vigtigt både fagligt og politisk præg på arbejdet i Friluftsrådets bestyrelse, og hun har fået genskabt tilliden til og respekten om jægerne i Danmark. Det vil jeg meget gerne sige hende stor tak for, udtaler Claus Lind Christensen og tilføjer:

- Fra jægerforbundet skal der også lyde en stor tak til den afgående formand, Lars Mortensen, for hans store indsats for friluftslivet gennem 22 år. Jeg vil naturligvis også ønske den nye formand for Friluftsrådet tillykke med posten, idet jeg både håber og tror på et godt fremtidigt samarbejde til glæde for såvel friluftslivet som naturen.