OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. december 2019

Foruroligende udvikling i bestand af råvildt

Bestandene i det sydøstlige Jylland er udsat for et fald, der er at sammenligne med, hvad der er sket på Fyn.

Tekst: Carsten Riis Olesen

Råvildt findes overalt i Danmark og er et yndet jagtobjekt, der både giver gode jagtoplevelser og ikke mindst smagfuldt kød på bordet. Den danske bestand udviklede sig stærkt (eksponentielt) i perioden op til midten af 90’erne, hvorefter tilvæksten blev mere afdæmpet.

Fra jagtsæsonen 2010 har den samlede danske bestand været aftagende, og der nedlægges nu ca. 91.000 dyr mod godt 133.000 i 2009. Da vi har gode beviser for, at forandringer i afskydningen afspejler forandringer i bestanden, svarer udviklingen til en reduktion på ca. 30 pct. En reduktion i denne størrelsesorden kunne måske være en naturlige reaktion på overskridelse af landskabets generelle bæreevne (naturlig tæthedsafhængig reaktion), men reduktionen i råvildtbestanden er ikke jævnt fordelt over landet. Visse områder har været udsat for voldsomme forandringer.

Status på Fyn

På Fyn er afskydningen af råvildt nu reduceret med ca. 75 pct, og bestanden falder stadig! (Figur 1). Et fald i denne størrelsesorden er ikke en naturlig reaktion på overskridelse af landskabets bæreevne på Fyn. Hvis det kraftige fald i 2004, som reducerede afskydningen med 50 pct, var en naturlig tæthedsafhængig reaktion, ville tilgangen til den dobbelte mængde ressourcer for de tilbageværende dyr for længst have medført den modsatte tæthedsafhængige reaktion – en stærk tilvækst.

Den øjeblikkelige situation, hvor udbyttet over de sidste 12 år er faldet lineært med 4,5 pct. årligt, og der stadig findes dyr med klassiske symptomer på ”den fynske råvildtsyge” – kronisk diarre og stærk afmagring – kan desværre ikke forklares ud fra naturlige reguleringsmekanismer. I særdeleshed ikke efter at nye undersøgelser har vist, at de fynske råer formerer sig fuldt ud som ”i gamle dage”.

Status i Sydøstjylland

De seneste år er udbyttet af råvildt i de østjyske kommuner faldet markant. I en del kommuner nedlægges nu kun halvdelen af udbyttet, da det var højest (se indeks i Figur 2). Faldet i udbyttet har ikke været så brat, som det begyndte på Fyn, men den årlige reduktion ligger i niveauet 5-8 pct, hvilket er højere end på Fyn over de seneste 12 år. Sammenligner man kommunerne i forhold til udbyttetæthed (antal nedlagte rådyr/100 ha), ses det, at en noget varierende tæthed med en middel omkring 3,5 pr. 100 ha før 2010 er afløst af et niveau på knap to nedlagte dyr pr. 100 ha (Figur 3). Et niveau, vi kun fandt lavere i Nord- og Vestjylland før årtusindeskiftet.

Ingen ved, om det, der sker i det østjyske, er en parallel til, hvad der sker på Fyn, men udviklingen er foruroligende!

De forhold, der hersker i råvildtbestanden i visse områder, er uforklarlige i forhold til vores nuværende viden og bør undersøges nærmere! Et frugtbart samarbejde mellem de danske jægere og forskere kan måske føre til en forklaring på mysteriet. Enhver henvendelse, der kan bringe os videre, er velkommen.


Denne artikel blev første gang bragt i magasinet Jæger, december 2019.