OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 10. april 2019

Første danske ulvepåkørsel

For første gang i danmarkshistorien er en ulv blevet påkørt i Danmark. En DNA-analyse bekræfter, at der er tale om en ulv, men ud fra den begrænsede mængde DNA på bilen har det ikke været muligt at individbestemme ulven. Det tilskadekomne dyr er ikke set siden påkørslen den 3. februar, og man går derfor ud fra, at ulven har overlevet sammenstødet.

Tekst: Christian Lang Jensen

De første biler kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet, og da den sidste danske ulv fra ældre tid blev skudt i 1813, er der selvsagt ikke blevet påkørt ulve tidligere i historien. Ulven, som blev påkørt om aftenen den 3. februar i Sønderjylland, er dermed den første ulv, som er blevet påkørt i Danmark.

Ulven på billedet herover har intet med den aktuelle sag at gøre.

Eftersom der kun er fundet hår på bilens kofanger, har det ikke været muligt at individbestemme den påkørte ulv, og dermed kan det ikke siges med sikkerhed, om ulven kommer fra Danmark eller fra Tyskland.

Hårrester fra den påkørte ulv, fundet på bilens kofanger. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Hårrester fra den påkørte ulv, fundet på bilens kofanger. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Kofangeren blev lettere beskadiget ved påkørslen. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Kofangeren blev lettere beskadiget ved påkørslen. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus.

Eftersøgning er foretaget

Ulven er blevet eftersøgt af to legitimerede Schweisshundeførere, som under hele eftersøgningen er blevet fulgt af en af Naturstyrelsens ulvekonsulenter. Denne særlige eftersøgning er et resultat af de retningslinjer, som Naturstyrelsen i samarbejde med Miljøstyrelsen har udfærdiget. 

Disse retningslinjer tjener to formål. Det ene er at sørge for hundeførerne og hundenes sikkerhed, og det andet er at sikre, at eftersøgningen sker i overensstemmelse med habitatdirektivet.

Ulve bevæger sig typisk langt omkring for at finde føde eller en mage, og disse vandringer foregår ofte, når der ikke er meget lys. Det øger risikoen for påkørsler. Det bevidner en anden påkørsel fra sidste år i Tyskland, hvor én af ulvene fra Stråsø Plantage, blev påkørt og dræbt.

Hvis uheldet er ude

Ifølge artsfredningsbekendtgørelsen må uautoriserede personer ikke håndtere en dødfunden ulv. I tilfælde af at man påkører eller finder en død ulv, skal man derfor ikke røre den eller eftersøge den på egen hånd. Man skal i stedet kontakte en af Naturstyrelsens ulvekonsulenter på deres vagttelefon: 30 34 15 30. 

Herefter vil Naturstyrelsen efter aftale med Miljøstyrelsen sørge for afhentning af ulven, så efterfølgende undersøgelser kan foretages.


Kilder:
 
https://www.ulveatlas.dk/nyheder/ulv-paakoert-i-soenderjylland-i-februar/
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/ulven-fra-djursland-er-udvandret-til-nordtyskland