OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. juni 2019

Formodet ulveangreb ved Silkeborg

Natten mellem den 4. og den 5. juni skete et angreb i et hegn til dåvildt ved Funder vest for Silkeborg. To højdrægtige dåer blev dræbt, og den ene delvist ædt.

Tekst: Max Steinar. Foto og video: Max Steinar

Rovdyret - som formodes at være en ulv - er kommet under det mere end to meter høje hegn ved at grave sig under et sted, hvor hegnet på grund af det kuperede landskab var nemmere at passere. Vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen – der også er uddannet som en af de såkaldte ulvekonsulenter – blev tilkaldt, og måtte lade fridag være fridag. Han eksaminerede biddene i begge dyr meget grundigt. Det foregår ved delvist at flå hvert dyr for at se, hvor biddene sidder.

I sin ”værktøjskasse” har ulvekonsulenten blandt andet vatpinde, som han kører rundt i bidsårene og pelslaget. Det er meget vigtigt, at disse prøver laves så hurtigt som muligt efter et angreb, senest 24 timer, for at sikre størst chance for, at DNA er brugbart. Voldsomme regnskyl og stærk varme forringer levetiden på DNA. I dette tilfælde skønnede Jens Henrik Jakobsen, at der var stor chance for brugbar DNA. Han skønnede også, at det efter al sandsynlighed er en ulv, der står bag angrebet.

Første angreb

Det er så vidt vides det første angreb på dyr under hegn i området mellem Silkeborg og Gludsted Plantage. Godt nok er der allerede for et par år siden fundet døde får, delvist fortæret, i området ved Funder Ådal, men her har teorien været, at dyrene måske var selvdøde.

Hegnet med dådyrene ligger i fugleflugtslinje blot cirka seks kilometer fra Gludsted Plantages østlige afgrænsning. Her har der i perioden efter 2013 været registreret to enlige hanulve, begge individer, som forskerne har fået bestemt DNA på, og som har udvist en adfærd, der tydede på forsøg på at etablere territorium. Begge disse ulve har der dog ikke været DNA spor på i lang tid.

Her har den formodede ulv gravet sig under det høje hegn.

Her har den formodede ulv gravet sig under det høje hegn.

En ny ulv

Forskningschef Kent Olsen, Naturhistorisk Museum, som er med til at overvåge den danske bestand af ulv, oplyser, at der siden april er fundet spor af en ulv i området ved Gludsted Plantage. Herunder afføring, som er en af de bedste måder til præcis identifikation af lige netop hvilket individ, det drejer sig om.

Ulvekonsulent Jens Henrik Jakobsen vil overdrage DNA prøverne fra de dræbt dådyr til Kent Olsen med henblik på undersøgelse på det store Senckenberg Institut i Tyskland, der både laver DNA analyser samt står for registreringen af ulv i både Tyskland og Danmark. De to lande har samme system og registrering af ulv. Så at sige samme ”nummerplade” system. Kent Olsen oplyser, at der vil gå cirka et par uger, før end resultatet af prøverne foreligger.

Hvad nu?

Den berørte lodsejer, Kaj Pedersen, har været meget omhyggelig med opbygningen af sit hegn, og har også tidligere haft en strømførende tråd trukket foruden, nederst på stolperne. Men da han flere gange oplevede vilde dåhjorte, der forsøgte at bryde gennem hegnet i brunsttiden, valgte han at flytte eltråden op i godt en meters højde i stedet. Nu vil han sørge for at få monteret en ekstra tråd i cirka 20 cm højde.

Hvorvidt ulven vil vende tilbage, er et åbent spørgsmål. Det er set andre steder med to eller tre angreb med nogle dages eller ugers mellemrum, men der er også enkeltstående angreb.

Se denne video for bedre at forstå hvordan en ulvekonsulent arbejder på et gerningssted: