OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. juni 2019

Foreløbig vildtudbytte-
statistik for 2018-19

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har netop udsendt den foreløbige vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2018/19. Sammenlignet med udbyttetallet fra sidste sæson, viser de foreløbige tal en overordnet stigning i indberetningen af nedlagt fuglevildt. Til gengæld viser tallene et fald i udbyttet for rådyr, krondyr og hare.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

De data der ligger til grund for den foreløbige vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2018/19, er blevet trukket fra Miljøstyrelsens indberetningsdatabase. Opgørelsen viser, at der var kommet indberetning fra 88,0 pct. af 177.103 jagttegnsløserne, som i alt havde indberettet 1.879.044 stykker vildt.

Sammenlignet med den foreløbige udbyttestatistik for 2017/18 ligger det samlede foreløbige jagtudbytte ca. 40.000 stykker vildt højere i sæsonen 2018/19, hvilket svarer til en stigning på ca. 2 pct. For nedlagte pattedyr er der samlet indberettet 4,4 pct. færre end forrige sæson, mens der for nedlagte fugle er sket en stigning på 2,8 pct.

For jagtsæsonen 2018/19 er der per maj 2018 36.920 jægere, der så vidt har indberettet supplerende oplysninger, dvs. køn, alder, vægt, jagtmåned m.m., for 100.851 stykker hårvildt, svarende til 53,2 pct. af det totale udbytte af de pågældende vildtarter. I forrige sæson lå den tilsvarende procentsats på 48,5 pct.

Indførsel af obligatorisk indberetning af køn for krondyr har betydet, at stort set alle indberettede krondyr er indberettet med detaljer. For en del krondyr er der dog kun angivet køn, og der er ikke indberettet yderligere oplysninger om f.eks. alder (voksen eller kalv), eller nedlæggelsesmåned. Samlet blev der indberettet 4.090 handyr og 5.443 hundyr, mens 2 indberetninger ikke havde anført køn.

Overordnet er det dog generelt for hjortevildtet en meget stor andel af indberetningerne, hvor der er tilknyttet detaljerede oplysninger. Der indberettes også detaljer for en del af de traditionelle jagtbare arter som hare og ræv, samt for en del af de mere ’eksotiske’ arter, såsom muflon og mårhund.

Læs detaljerne i den foreløbige vildtudbyttestatistik og se resultater af Vingeundersøgelsen, mv. i notatet fra DCE.