OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 06. august 2019

Forbundsmesterskab i bue

I de smukkest tænkelige rammer – Brahetrolleborg Game Fair – afviklede Danmarks Jægerforbund sit mesterskab i bue. Vinderen hos mændene i compoundbue formåede at gå banen igennem med fuld pointscore.

Tekst og Foto: Max Steinar

I forbindelse med Brahetrolleborg Game Fair afviklede Danmarks Jægerforbund sit forbundsmesterskab i bue på arrangementets anden dag.

Med det hvide slot i baggrunden og under en tindrende blå himmel, udsmykket med snehvide blomkålsskyer, bød Steffen Jensen på vegne af Kreds 5 og Svendborg Buejægere – der stod for den praktiske afvikling af mesterskabet – velkommen.
Skytterne blev opdelt i patruljer a fire og sendt ud til de i alt 25 poster, så alle gik i gang forskellige steder på banen på samme tid. Mesterskabet indebar to runder på banen, adskilt af en pause midt på dagen.

Vekslende sværhedsgrad

Målene vekslede i afstand fra cirka fem meter og ud til 37,5 meter. Målet på den længste afstand var en bjørn, men alligevel var træfområdet forholdsvist lille, hvilket voldte nogle deltagere kvaler.

I modsætning til skydning med jagtriffel kan buejægerne ikke ved hjælp af en sigtekikkert studere træfområdet nøje. Derfor benyttede alle skytterne sig af håndkikkert samt – mindst lige så vigtigt – afstandsmåler.

Forud for hvert eneste skud kunne man se alle skytterne studere målet meget grundigt i håndkikkerten. Træfområderne på tre-d-målene varierer naturligvis i størrelse, men også hvad angår placering på dyret eller fuglen. En godt placeret pil i en ”skarp” jagtsituation er ikke nødvendigvis ensbetydende med træf i tællende målområde.

Stort areal betød lang tid

Det var tydeligt, at mesterskabets fysiske placering på det cirka 150 hektar store område, der udgjorde game fair-arealet, havde skullet indtænkes i forhold til alle de andre aktiviteter, især haglgeværskydning. Derfor var ikke mindre end tre forskellige delarealer med i feltskydningen, og det betød lange eller meget lange gåture fra det første areal til det andet og videre til det tredje. Og derfor skred tidsplanen ret drastisk.

Kun tre klasser

I modsætning til jægerforbundets andre tre skydninger (hagl, riffel og kombineret jægerskydning) er der kun tre klasser til FM i bue. Herre compound, traditionel bue og dame compound.

Vinderen hos herre compound var den eneste, der formåede at gå banen igennem med maksimum point, 160 point. Meget flot præsteret af Jacob Steffensen på en bane, hvor et par af målene voldte mange andre af deltagerne problemer.

En anden modsætning til de andre mesterskaber med våben er, at en forbier ikke bare er en forbier; skyder man udenfor tællende område, betyder det minus ét point.

Næste gang

Det var og er helt oplagt at arrangere FM sammen med dette flotte og storladne game fair. Men for mig at se var det en fejl ikke at arrangere mesterskabet på et langt mindre areal og måske også kun med én runde, så det ualmindeligt lange tidsforløb var blevet forkortet markant. Jeg har en stærk fornemmelse af, at det handlede om at kunne vise publikum bueskydning, og det er selvfølgelig en knippel ide, som flere tilskuere benyttede sig af. Men det dur ikke at handicappe afviklingen så voldsomt, som tilfældet blev.

Næste års mesterskab afvikles som et ”almindeligt” mesterskab under Kreds 1 i Nordjylland, så der kan dette problem ikke opstå. Hvis FM i 2021 igen kommer til Brahetrolleborg, når næste game fair afvikles, kan det sagtens være en god ide igen at koble FM i bue på. Men under skyldig hensyntagen til selve mesterskabet.