OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. november 2019

Fejl i Jæger

I novemberudgaven af Jæger har der indsneget sig en fejl i en artikel om sæler.

I artiklen "Sælregulering på Bornholm," som bringes på side 46-47 i seneste udgave af Jæger, har der indsneget sig en tastefejl i en faktaboks. I boksen hedder det i bladet, at: 

"Østersøbestanden af gråsæl tæller cirka 5.000 individer (...)."

Dette tal er naturligvis ikke korrekt. Der skulle have stået 45.000 individer. Redaktionen beklager fejlen.