Offentliggjort den: 01. november 2019

Fejl i Jæger

I novemberudgaven af Jæger har der indsneget sig en fejl i en artikel om sæler.

I artiklen "Sælregulering på Bornholm," som bringes på side 46-47 i seneste udgave af Jæger, har der indsneget sig en tastefejl i en faktaboks. I boksen hedder det i bladet, at: 

"Østersøbestanden af gråsæl tæller cirka 5.000 individer (...)."

Dette tal er naturligvis ikke korrekt. Der skulle have stået 45.000 individer. Redaktionen beklager fejlen.