OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 15. maj 2019

Fælles dataindsamling og forvaltning af trækvildt: Hør hvad forskerne mener

Da repræsentanter fra 7 nordeuropæiske lande mødtes til en snak om fælles forvaltning af trækvildt, var forskernes budskab klart: Trækvildtet skal forvaltes på tværs af landegrænser på baggrund af data, som jægerne kan hjælpe med at indsamle.

Tekst: Andreas Thørring Bastrup
Foto: Andreas Thørring Bastrup

Første dag på den internationale trækvildtworkshop, som Danmarks Jægerforbund var vært ved d. 8. - 9. maj, bød på faglige inputs om trækvildt fra AEWA, DCE og Wetlands International samt deling af erfaringer fra de deltagende lande, og budskabet fra forskerne var klart: Trækvildtet skal forvaltes på tværs af landegrænser, hvis vi vil sikre bæredygtige bestande. Men først er der behov for et fælles datagrundlag landene imellem.

Sergey Dereliev, Head of Science Implementation and Compliance Unit hos AEWA startede med at rose Danmarks Jægerforbund for at have taget initiativ til workshoppen, før han fremhævede vigtigheden af, at der er sat gang i en bottom up proces, hvor de nordeuropæiske jagtorganisationer selv har taget initiativ til handling. Samtidig kom han også med et vigtigt budskab om, at vi som jægere typisk har samme mål som naturfredere – nemlig at sikre bæredygtige bestande – og at vi derfor bør samarbejde meget mere, end vi gør nu.

 

Wetlands International var repræsenteret ved Dr. Szabolcs Nagy, der satte fokus på, at indsamling af data er afgørende for at sikre bedre bestandsovervågning, og for at jagten sker på et bæredygtigt grundlag. Szabolcs fremhævede også, hvordan levestedsmangler forventeligt er en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor nogle arter ikke trives, men at det er nødvendigt at undersøge årsagerne til mistrivsel.

I forlængelse af oplægget fra Wetlands International gjorde professor Anthony Fox fra DCE det klar, at monitorering af trækvildtbestandene bl.a. bliver gjort meget kompliceret, fordi trækfuglene nogle gange flyver andre steder hen end de plejer. Derfor vil jagtmulighederne på visse arter nu og i fremtiden afhænge af adaptive forvaltningsplaner.

 

Professor Jesper Madsen fra DCE gjorde det tydeligt, at jagt er aktiv naturforvaltning, da han fremlagde erfaringerne med den adaptive forvaltningsplan for kortnæbbet gås, hvor jægerne hjælper til med at holde bestanden i bedre balance for at undgå skader på sårbar natur og landbrug. Han gennemgik også tankerne bag adaptiv vildtforvaltning, inden han konkluderede, at de basale data der er behov for, for at kunne forvalte en bestand adaptivt, er regelmæssige estimater af bestandsstørrelsen og indberetning af det totale antal nedlagte fugle.

Hør forskerne fortælle om deres oplæg herunder og læs mere om workshoppen her: Styrket internationalt samarbejde skal hjælpe trækvildtet.