OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. november 2019

Et skridt tættere på fusion

Foreningen af Danske Buejægere og Danmarks Jægerforbund er enige om, at en fremtidig fusion skal samle de danske buejægere og styrke buejagten i Danmark.

Tekst og Foto: Lars Thune Andersen

18. november 2019 mødtes Foreningen af Danske Buejægere (FaDB) og jægerforbundet (DJ) for at drøfte en fusion mellem de to foreninger. På mødet deltog det udvalg der er blevet nedsat til at løse opgaven. Udvalget består af følgende medlemmer:

  • Brian Lisborg – Formand (FaDB)
  • Jørgen Vester – Næstformand (FaDB)
  • Jan-Ewald Hovmand – Kasser (FaDB)
  • Claus Lind Christensen – Formand (DJ)
  • Carl Johan Mikkelsen – Formand (DJs Bueudvalg)
  • Bo Simonsen – Buekordinator kreds 6 (DJ)

På mødet blev det besluttet at arbejde ud fra målsætningen om at en fusion skal samle buejægerne samt styrke og sikre buejagten i Danmark.

Planen er, at udvalget i løbet af 2020 udarbejder et forslag til ny organisation af buejægerne. Dette forslag skal efterfølgende forelægges på FaDB’s generalforsamling til vedtagelse, ligesom DJ’s hovedbestyrelse ligeledes skal godkende forslaget. Hvornår en fusion mellem de to foreninger sker, er der endnu ikke sat dato på, ligesom eventuelle overgangsordninger ikke er færdig debatteret i udvalget.

Der var på mødet enighed om, at det er vigtigt at sikre, at buejagten i regi af DJ har minimum samme politiske vægt, som i dag under en selvstændig forening.