OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. maj 2019

Et skridt på vejen mod ny struktur i Danmarks Jægerforbund

Et veloplagt Strukturudvalg fremlagde på Hovedbestyrelsesmødet den 10. maj et gennemarbejdet oplæg til en måske kommende ny struktur i Danmarks Jægerforbund.

Tekst: Joan Brønnum Kvist, Kommunikationschef

Oplægget tog bl.a. udgangspunkt i de tilbagemeldinger, der kom efter Strukturudvalgets rundtur på en række dialogmøder i efteråret 2018, hvor de præsenterede forskellige prøveballoner. Strukturudvalget informerede i december 2018 Hovedbestyrelsen om deres erfaringer og blev mødt af anerkendelse for måden, de er gået til den komplekse opgave, som udvalget er blevet bedt om at løse. Strukturudvalget gav her udtryk for ønsket om yderligere tid til de efterfølgende demokratiske drøftelser. Et ønske som fremkom på dialogmøderne, og som var nødvendig i så vigtig en proces. 

Siden har Strukturudvalget udarbejdet et gennemarbejdet oplæg, som blev præsenteret for Hovedbestyrelsen på hovedbestyrelsesmøder fredag den 10. maj. 

Hovedbestyrelsen var spændte og lyttede interesserede til udvalgets præsentation og stillede nysgerrige afklarende spørgsmål til forslaget, som otte af Strukturudvalgets medlemmer svarede på og forklarede baggrunden for. Enkelte af spørgsmålene gav Strukturudvalget anledning til at tilkendegive, at de ville præcisere enkelte elementer i det endelige oplæg til den nye struktur. 

- Vi har hørt Strukturudvalget fremlægge et oplæg, jf. den opgave, der er stillet af repræsentantskabet, fortæller formand Claus Lind Christensen på vegne af Hovedbestyrelsen, og fortsætter: 

- En enig Hovedbestyrelse har valgt at sende oplægget til debat blandt alle medlemmer allerede i fase 1 som led i den demokratiske proces, og vi har i forlængelse heraf fastlagt en proces frem mod næste års repræsentantskabsmøde, hvor Hovedbestyrelsens indstilling til en gennemarbejdet ny struktur kan være klar. 

Hovedbestyrelsen vedtog følgende tidsplan for den kommende proces: 

I forlængelse af fredagens møde spidser Strukturudvalget pennen og udarbejder et materiale, der detaljeret beskriver udvalgets forslag, samt argumentationerne for disse. Dette materiale vil danne baggrund for en publikation og en film, der gøres tilgængelig umiddelbart efter dette års repræsentantskabsmøde. 

Både publikationen og filmen bliver der god tid og mulighed for at drøfte blandt medlemmer frem mod og på en ny række dialogmøder, der afholdes i september og oktober, hvor der vil være mulighed for at drøfte forslagene dybere og komme med input til hovedbestyrelsens videre arbejde med forslag til ny struktur. Alle medlemmer er velkomne til disse møder. 

Herefter vil der være en afsluttende drøftelse i DJ’s formandsgruppe på det allerede planlagte formandsmøde den 30. oktober, hvorefter Hovedbestyrelsen tager over på processen og konkretisere det endelige forslag til den nye struktur. 

Inden den endelige indstilling til Repræsentantskabsmødet 2020 vil Hovedbestyrelsens forslag kunne drøftes på jægerrådsmøderne samt efterfølgende på kredsmøderne i foråret 2020. 

Konkret er tidsforløbet dermed følgende: 

  • 13. maj: Denne nyhed.
  • 22. juni: Publikation og film lanceres umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.
  • September/Oktober: 5 dialogmøder afholdes rundt om i landet.
  • 30. oktober: Formandsmøde.
  • Efteråret 2019: HB konkretiserer det endelige oplæg til den nye struktur.
  • Januar: Det endelige oplæg kan drøftes på Jægerrådsmøder.
  • Februar/Marts: Det endelige oplæg kan drøftes på kredsmøder.
  • Maj: Endelig indstilling af principper til den nye struktur fra HB til Repræsentantskabsmøde.

- Jeg vil gerne sende en foreløbig tak til Strukturudvalget for det grundige og seriøse stykke arbejde, de har lavet. De har udarbejdet et oplæg, som kan give grundlag for en god debat om fremtidens struktur i Danmarks Jægerforbund. Herfra skal derfor lyde en kraftig opfordring til alle medlemmer om at deltage i efterårets møder og gøres sin demokratiske indflydelse gældende, slutter Claus Lind Christensen.