OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. marts 2019

Et nyt kuld jagttegnskursuslærere er undervejs

Forårets intensive og benhårde fem dages-kursus for kommende lærere i jagttegnskurser er i øjeblikket i fuld gang. I alt 18 mand fra hele Danmark er på skolebænken. Formålet med kurset er at klæde de nye lærere på til at undervise jagttegnsaspiranterne i det obligatoriske jagttegnskursus.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen. Foto: Jacob Munkholm Jensen

Selvom undervisningen er praksisnær med stor vægt på vekslingen mellem teori og muligheden for at udleve det lærte i praksis, er det ingen hemmelighed at der er tale om et komprimeret forløb. Over fem intensive dage fra morgen til aften undervises de kommende jagttegnkursuslærere i alt fra didaktik, vildtkendskab, våben og natur- og terrænpleje mv. i et forløb, der strækker sig over i alt 53 lektioner.

- Det er klart, at dem, der melder sig til kurset, skal være godt jagtfagligt funderede, og så skal de gerne have gransket pensum i forvejen. For når først vi går i gang med undervisningen, så er der tryk på, siger Jes Skadborg Mikkelsen, kursusleder ved Danmarks Jægerforbund.

En del af kurset omhandler vildtsygdomme og hygiejne. Her får kursisterne Jægerforbundets og DTU's kompetencegivende hygiejnebevis.

En del af kurset omhandler vildtsygdomme og hygiejne. Her får kursisterne Jægerforbundets og DTU's kompetencegivende hygiejnebevis.

Han fortæller, at holdet dette forår består af 18 kursister, som kommer fra alle egne af landet. En pudsig detalje er, at cirka halvdelen er beskæftiget på efterskoler, hvilket er yderst positivt i forhold til kursisternes evne til at formidle.

- Pædagogiske færdigheder og evnen til at formidle på en let forståelig måde er vigtige elementer i jagttegnskurser i dag. Derudover har vi også stor fokus på etikken. Mange nye jægere kommer fra byen, og det vil ofte forholde sig sådan, at jagttegnskursuslæreren faktisk er den første "rigtige" jæger de møder. Derfor er det så vigtigt at udvise en meget høj grad af etik i mødet med de nye jægere, som jo skal sikre den fremtidige jagt," understreger Jes Skadborg Mikkelsen.

Under kurset bor de 18 kursister på Rønde Vandrehjem, men det meste af døgnets vågne timer foregår altså i Jægerforbundets domicil, Jagtens Hus, ved Kalø. Eller på skydebanen. Eller i naturen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve på kursets sidste dag. Danmarks Jægerforbund afholder kurset to gange årligt – næste gang til efteråret.

Læs mere om jagttegnskursuslærer-uddannelsen – klik her!