OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 01. august 2019

Er du klar til at tage på jagt i udlandet?

Mange jægere drager til udenlandske jagtmarker i løbet af august, og i den forbindelse er der visse ting, der er værd at huske på.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

I et læserbrev i majnummeret af Jæger formulerer Poul Erik Bollerup fra Sædding ved Skjern en advarsel - eller skulle man måske hellere kalde det for en venlig påmindelse - til jagtkollegerne.

Vi tillader os her at gengive hans ord:

"Danske jægere, som drager på jagt i Tyskland, Polen, eller hvor de nu skal hen, skal have et gyldigt skriftligt bevis på, at de er inviteret eller har lejekontrakt på et revir i Tyskland eller pågældende land, de vil jage i. Ellers er færdsel i Tyskland med våben strafbart med konfiskation af våben og intet tysk jagttegn de næste fem år. Så inden I kører over grænsen: Vær sikre på, at I har skriftligt bevis. Det koster ikke noget at have det."

Forevisning af f.eks. invitation

I den forbindelse vil det her være oplagt at citere § 7 i Bekendtgørelse om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land:

Personer, der er i besiddelse af europæisk våbenpas, kan uden særskilt tilladelse transportere og besidde skydevåben under rejse i to eller flere medlemsstater med henblik på deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning.

Stk. 2. Ret til at transportere og besidde skydevåben i henhold til stk. 1 er betinget af, at

  1. den pågældende person kan dokumentere baggrunden for rejsen, f.eks. ved forevisning af en invitation.
  2. det europæiske våbenpas er gyldigt og omfatter det eller de skydevåben, som den pågældende person transporterer, og
  3. indrejse ikke sker til et medlemsland, der har forbudt indførsel af det pågældende våben.

Læs mere på hjemmesiden

Her på hjemmesiden har vi formuleret en guide med svar på de vigtigste spørgsmål i forbindelse med jagt i udlandet. Her kan du bl.a. læse om reglerne for jagt i Norge, Sverige, Finland og Tyskland, våbenpas, hente oversatte versioner af den lovpligtige jagtansvarsforsikring og blive klogere på bestemmelserne for hjemtransport af jagttrofæer, mv.

I januar 2018 udkom desuden et tillæg til Jæger, Jagtrejser - en verden af jagtmuligheder, som giver inspiration og nyttig viden til din jagtrejse.

Knæk og bræk!