OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 18. september 2019

DJ modtager 937.000 kr.
af Friluftsrådet

Tilskuddet fra Friluftsrådet skal finansiere indretning af undervisningslokaler og formidlingshus ved Kalø.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Flemming Højer

Danmarks Jægerforbund har netop modtaget 934.000 kr. fra Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv. Pengene er øremærket indretning af undervisningslokaler og det offentligt tilgængelige formidlingshus ved jægerforbundets domicil, Jagtens Hus, ved Kalø. Beløbet er allerede anvendt til formålet.

Læs mere om Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv

Stedet danner ramme om en bred vifte af undervisnings- og formidlingsaktiviteter inden for natur, jagt og vildt samt er samlings- og støttepunkt for natur- og friluftsforeninger. Aktiviteterne omfatter vildtforvalteruddannelsen, kurser og arrangementer for såvel medlemmer som ikke-medlemmer, uddannelse af naturformidlere, naturformidling for skoler, institutioner og borgere, mv.

Læs mere om Jagtens Hus

Tilskuddet fra Friluftsrådet dækker helt konkret udgifter til inventar i formidlingshuset, inkl. naturvejledningsrum, undervisningsmaterialer, samt udgifter til inventar og AV udstyr til undervisningslokaler og diverse tekniske rum.