OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 03. september 2019

DJ i dialog vedr. forbedring af biodiversitet i skov

Landbrugsstyrelsen afholdte den 23. august 2019 informationsmøde og workshop om tilskudsordningen for skov med biodiversitetsformål. Danmarks Jægerforbund deltog i dialogen og samarbejdet om forbedring af biodiversiteten i skov.

Tekst og Foto: Anders Rishøj Jensen

Tilskudsordningen, som Landbrugsstyrelsen overtog administrationen af den 1. januar i indeværende år fra Miljøstyrelsen, skal i den nærmeste fremtid revideres. Derfor var der til mødet indbudt interessenter fra alle de grønne organisationer i Danmark, som tidligere havde vist interesse for tilskudsordningen i forbindelse med høring for samme tilskudsordning i foråret.

Ved mødet var Danmarks Jægerforbund repræsenteret og deltog sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, WWF Verdensnaturfonden, Verdens Skove, Friluftsrådet, Dansk Skovforening, Landbrug og Fødevarer, HedeDanmark, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen.

Under informationsmødet gav Landbrugsstyrelsen en kort status over fordelingen af tilsagn, på baggrund af ordningens forskellige virkemidler, for de cirka 17,7 mio. kr., der var afsat til ordningen i 2018. Derudover blev de allerede planlagte ændringer til tilskudsordningen gældende for 2020 gennemgået.

Tre ønsker til tilskudsordning for skov

Den efterfølgende workshop gav alle indbudte interessenter mulighed for at bidrage med tre forskellige ønsker og prioriteter til en fremtidig tilskudsordning for skov med biodiversitetsformål. Danmarks Jægerforbund havde flg. tre ønsker:

  • En mindre omstændig procedure i forbindelse med ansøgning om tilskud til skov med biodiversitetsformål.
  • Tilskudsordningen bør kunne kombineres med andre tilskudsordninger, sådan at et virkemiddel som f.eks. skovgræsning skal kunne kombineres med pleje af græs- og naturarealer på tilstødende lysåbne naturarealer.
  • Det bør gøres mere attraktivt at benytte alle tilskudsordningens virkemidler, så også virkemidler som skovgræsning, naturlig vandstand, rydning af uønsket opvækst herunder invasive arter og indsats for arter under EU’s naturbeskyttelsesdirektiver benyttes i endnu højere grad.

Gennem hele denne workshop var der en generelt positiv og konstruktiv dialog blandt de forskellige interessenter og Landbrugsstyrelsen omkring tilskudsordningens virkemidler, prioriteter og interesser.

På enkelte områder var der dog, helt naturligt og uundgåeligt, modsatrettede interesser, hvorfor det ikke var muligt at mødes om fælles ønsker og retning. Derfor bliver den nye tilskudsordning til skov med biodiversitet et resultat af en proces, hvor Landbrugsstyrelsen forhåbentligt kan imødekomme mange af de ønsker der kom frem i forbindelse med workshoppen, men samtidigt er nødsaget til at indgå kompromiser for at få alle ender til at mødes.