OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. juli 2019

DJ i debat om skarv og sæl på Brahetrolleborg Game Fair

DJ-formand Claus Lind Christensen deltager i paneldebat om skarv og sæl under Brahetrolleborg Game Fair. Her vil debattørerne prøve at blive klogere på, om der findes gode løsninger på forvaltning og regulering. Det sker lørdag den 3. august kl. 11.30.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen

Prædatorer som bl.a. skarv og sæl har en stor betydning for de danske fiskebestande. Nogle vil mene, at dette er helt naturligt, og andre mener måske, at bestandene af sæl og skarv er blevet særligt store bl.a. pga. af den beskyttelse, der dækker dem, og at konsekvenserne for fiskebestandene derfor er for store. På Bornholm har erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere længe gjort opmærksom på problemer med sæler og et ønske om en hårdere regulering af dem.

Æder lakseunger i Skjern Å

Og mange steder i landet – for eksempel i de vestjyske snæbel- og lakseåer – anses skarven for at være en trussel mod de vilde fisk. Flere undersøgelser har for eksempel vist, at skarven faktisk æder en stor del af lakseungerne i blandt andet Skjern Å, og for fiskearter som stalling og bækørred, der opholder sig hele livet i ferskvand, har skarvernes fødesøgning i åerne medført stor tilbagegang i mange vandløb.

I visse tilfælde giver der tilladelse til regulering af sæl og skarv, men indtil videre har det vist sig at være relativt ineffektivt. Nogle jægere og lystfiskere ønsker mere lempelige regler, som kan reducere bestandene.

Men er dette bæredygtigt, etisk forsvarligt – og hvad gavner naturen mest?

Vi vil finde et fælles fodslag

Brahetrolleborg Game Fair samler en række interessenter, som alle har meninger om forvaltninger af skarv og sæl. De vil prøve at blive klogere på problematikkerne og de forskellige synspunkter. Formålet er klart at finde fælles fodslag, baseret på fakta og viden for bæredygtige løsninger på den lange bane der er kompromiser mellem alle parter – og til størst gavn for den danske natur og de fritids- og erhvervsinteresser der er afhængige af naturen.

Lystfisker, tv- og radiovært Gordon P. Henriksen vil moderere og lede samtalen og diskussionen fra paneldeltagerne, som er følgende:

  • Kaare Manniche Ebert, biolog - Danmarks Sportsfiskerforbund
  • Sebastian Klein, tvvært og naturelsker
  • Claus Lind Christensen, formand - Danmarks Jægerforbund
  • Pernille Lydolph, Destination Bornholm


Debatten løber af stablen på Brahetrolleborg Game Fair lørdag den 3 august, kl. 11:30 til 12:20.