OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 30. august 2019

Der er ikke nye
jagttider på vej

På vegne af DJ-hjortevildtsudvalget gives alle hjortevildtsjægere hermed seneste status vedr. indstillingen på nye jagttider på dåvildt. Jagttiderne bliver tilsyneladende alle steder ved det ”gamle”.

Tekst: ​Torben Schulz Jensen, Formand for DJ-hjortevildtudvalget

For nuværende har det ikke været muligt at få en tilbagemelding fra miljøminister Lea Wermelin eller Miljøministeriet i forhold til de regionale indstillinger, der et indgivet på ændring af jagttider på dåhjort. Navnlig Lolland-Falster og Læsø havde et stort ønske for at få ændret og afkortet jagttiden for dåhjort.

​Desværre har ministeren ikke vist nogen offentlig reaktion på de regionale ønsker. Ønsker, som alle er skabt gennem enige beslutninger og indstillinger til Vildtforvaltningsrådet. Det er beklageligt at de mange timer, der er brug på at skabe gode betingelser for vildtet og konsensus for den fremtidige forvaltning, virker spildte. Udvalget håber, at der, når tiden kommer, følger en forklaring eller en beklagelse med på vejen. Det er virkelig ikke befordrende for det store frivillige arbejde, der bliver lagt i hjortevildtsopgaven, når det folkevalgte demokrati som opgavestiller, ikke vælger at tage de frivillige kræfter alvorlig.

​Efter planen skal der laves nye indstillinger for kronvildtet hen over efteråret. I må holde jer orienteret via jeres jagtforeninger og jægerråd i forhold de regionale processer. Alternativt må I tage direkte kontakt til den pågældende hjortevildtsformand, hvor jeres revir ligger.

​Hjortevildtprocessen i et Vakuum

DJ-hjortevildtudvalget står i det vakuum, der er skabt af princippapiret fra de andre hjortevildtsansvarlige organisationer. Som beskrevet i HB-klumme i Jæger august 2019, må Jægerrådene forholde sig til, om DJ er klar til at gå i dialog om arealkravet på hjortevildtet. Eller om DJ blot ønsker at træde ud af den fremtidige hjortevildtforvaltningsstrategi på det tidspunkt, hvor arealkravet ikke længere bruges som værktøj, da det er strider mod Danmarks Jægerforbunds principper.

​Sagen er den, at der i flere kredse som på baggrund af dels “princippapiret” der er sent ud af de øvrige i vildtforvaltningsrådet, samt debatten på repræsentantskabsmødet, nu har valgt at tage en drøftelse af den situation, som Danmarks Jægerforbund er låst fast i. Altså der bliver taget demokratiske drøftelser i vores valgte systemer.

​En opfordring er derfor at holde dig orienteret om de drøftelser der pågår i jagtforeninger, Jægerråd og kredse, hvor du kan gøre din indflydelse gældende.

​En sæson står for døren

Lige om lidt så starter en ny sæson, med fantastiske oplevelser og her skal der være en opfordring til at være med til at indsamle data og viden fra de dyr du forhåbentligt måtte nedlægge, og her bidrager du til dine fremtidige regional/lokale muligheder med detaljerede oplysninger til vildtudbyttestatistikken og indsamling af tænder fra hjorte ældre end spidshjort.

​Med denne opsummering fra hjortevildtsudvalget ønskes I alle Træk og slip samt knæk og bræk for sæsonen der kommer.