OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 22. august 2019

"Der er en hunger efter at gøre noget!"

Landmænd som Naturforvaltere var overskriften, da Dansk Planteværn og det nystartede Verdens Bedste Fødevarer i tirsdags inviterede til markvandring og debat på Ryegaard Gods på Midtsjælland.

Tekst og Foto: Johannes Bojesen

De omkring 100 repræsentanter for organisationer, institutioner mv. blev introduceret til Ryegaards forsøgsområde med mange forskellige blomsterstriber, og der blev forklaret om lærkepletter, barjordsstriber osv. Mange af tiltagene har i jægerkredse været kendt i årevis, men efter alarmerende meldinger om fald i alverdens insektbestande er de nu nået ud til offentligheden.

Regnorme og springhaler

Efter vandringen blev der forklaret om biernes behov for mangfoldighed i landskabet, og ét af Ryegaards bihoteller blev fremvist. Forsamlingen blev også præsenteret for Conservation Agriculture, hvor regnormebestanden ved at undgå pløjning kan flerdobles. Regnormene er vigtige for forbindelsen mellem jordlagene og skaber bedre dræning af jorden. Tilstedeværelse af springhaler har også betydning: mange springhaler giver mange rovinsekter, der senere på sommeren kan holde bladlusene nede.

Herefter var der paneldebat med deltagelse af Dansk Biavlerforening, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, den initiativtagende landmand bag projektet Sjælland Summer og endelig dagens trækplaster Morten ”DD” Hansen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus – aktuel med TV2-programmet ”1 døgn, 2 hold, 3 dyr.”

Tørre bakkehøje

Mens repræsentanterne fra Biavlerforeningen, Landbruget og Sjælland Summer koncentrerede sig om naturforbedring som en del af landbrugsdriften, havde DNs repræsentant og i særdeleshed Morten DD ikke den store fidus til f.eks. blomsterstriber som et vigtigt instrument til at forbedre biodiversiteten. 

- Vi så masser af insekter og sommerfugle under markvandringen, men det var de almindelige arter, der nok skal klare sig, konstaterede Morten DD.

Sammen med Naturfredningsforeningen efterlyste han, at der blev taget mere jord ud af produktionen. Ikke mindst på tørre bakkehøje, hvor der ikke løber næringsrigt vand til. 
De områder er vigtige for at bevare alle de arter, der har det svært i et meget næringsrigt landskab. Insekteksperten Morten DD fandt under markvandringen nogle sjældne biarter, der ikke tidligere er registreret i området. Ikke i blomsterstriberne, men på parkeringspladsen ved Ryegaard, der netop er et tørt og næringsfattigt område.

Landbruget var positive over for naturplejetiltagene men for at tingene skulle hænge sammen påpegedes nødvendigheden af, at bønderne så fik lov at ”give den gas” med gødning og sprøjtning på de øvrige arealer. 

Mødet blev afviklet i en positiv ånd, hvor alle sluttede op om målet med at øge biodiversiteten i landbrugslandet. Og trods uenighederne glædede det Morten DD:

- Der er en hunger efter at gøre noget, der virkelig batter, og det gælder også i landbruget!