OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Jens Hangaard Nielsen (tv) modtager guldnålen, her overrakt af formand Claus Lind Christensen.

Jens Hangaard Nielsen (tv) modtager guldnålen, her overrakt af formand Claus Lind Christensen.

Den fornemste hædersbevisning gik til sønderjyde

På årets repræsentantskabsmøde, som denne weekenden afholdes i Vingsted Centret ved Vejle, modtog Jens Hangaard Nielsen Danmarks Jægerforbunds eftertragtede guldnål. Det gjorde han som tak for en stor indsats for jægerne i Danmark i almindelighed – og for de sønderjyske jægere i særdeleshed.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Max Steinar

Fundamentet for Danmarks Jægerforbund er medlemmerne. Jægerforbundet har cirka 90.000 aktive medlemskaber, fordelt over 857 jagtforeninger landet over, og medlemsskaren spænder vidt fra de yngste juniorjægere til de ældste seniormedlemmer, der kan se tilbage på et langt liv med jagt.

Da Danmarks Jægerforbund samlede 376 delegerede til det årlige repræsentantskabsmøde, var de fleste repræsenteret. Repræsentantskabet består af hovedbestyrelsen, kredsbestyrelserne, aktivitetsudvalgsformændene og et antal delegerede fra de enkelte kredse baseret på det antal medlemmer, de enkelte kredse har. En stor og mangfoldig gruppe af ildsjæle samlet under ét tag.

En beskeden sønderjyde hædres

En af dem var Jens Hangaard Nielsen fra kreds 4. For ham blev dagen noget ganske særligt, idet han på dagen blev hædret med Danmarks Jægerforbunds guldnål.

Guldnålen er den største hæderstilkendegivelse, et medlem kan modtage.

- I Danmarks Jægerforbund har vi så utrolig mange personer, der gør en stor indsats i arbejdet for vores fælles forbund, men en gang i mellem skal vi huske at hædre dem, der har gjort noget ekstraordinært. Iblandt os i dag har vi en person, der har prøvet det meste, og for hvem der ikke er en opgave, der har været for stor eller for lille til, at den er blevet løst. Opgaverne er slet og ret bare blevet løst, fordi hjertet banker for forbundet og for jagten, sagde formand Claus Lind Christensen.

Og hvis man kigger på den sønderjyske ildsjæls utrolige stykke arbejde for jægerforbundet, er man da heller ikke et øjeblik i tvivl om, at årets guldnål er gået til den rette.

Mange indflydelsesrige poster

Jens Hangaard Nielsen har siddet i hovedbestyrelsen for Danmarks Jægerforbund gennem flere år, og var en stor del af det internationale arbejde, som jægerforbundet skulle varetage. I 2005 blev han konstitueret som formand for Danmarks Jægerforbund, og har varetaget posten som formand for kreds 4 i fra 2008 til 2018, samt har siddet fem år i hhv. Nordisk Jægersamvirke, FACE og Dansk Jagtforsikring.

”Jens har i alle årene aldrig glemt det lokale arbejde, hvor han har været formand for Als Jægerne i mange år og er det fortsat. Han har siden 2008 været jægerrådsformand i Sønderborg og er stadig formand for Hjortevildtgruppen Sønderjylland. Jens er altid klar til at give en hånd med. Og på diverse messer og udstillinger er han en super tovholder for kreds 4. Derudover har han varetaget flere koordinatorposter i kredsen, hvis der manglede en,” hed det blandt andet i indstillingen fra kredsbestyrelsen i kreds 4.

Indstillingen slutter med ordene:

”Jens har altid haft forbundets ve og vel for øje. Han kender til forbundets historie på godt og ondt, og det er utrolig gavnligt at blive mindet om, når nutidens udfordringer skal adresseres og ny politik udformes.”

Danmarks Jægerforbund ønsker Jens Hangaard Nielsen stort tillykke med hædersbevisningen.