OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 13. november 2019

Beklager hjortevildtformænds afgang

Formand for DJ’s Hjortevildtudvalg Torben Schulz Jensen beklager to regionale hjortevildtformænds afgang, men forstår dem godt. Hovedbestyrelsens principbeslutning om at fastholde et nej til arealkrav og andre forvaltningsværktøjer binder reelt de regionale hjortevildtudvalg på hænder og fødder, siger Torben Schulz Jensen.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

I sidste uge afsendte formændene for de regionale hjortevildtgrupper Vestjylland og Sydjylland Jacob Boni og Ole Holm et brev til formanden for DJ’s Hjortevildtudvalg Torben Schulz Jensen, DJ-formand Claus Lind Christensen og hovedbestyrelsen i DJ. I brevet beder de to regionale formænd om at blive frigjort fra deres tillidshverv som hjortevildtformænd.

Begrundelsen er ifølge de to formænd denne:

Hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund har ved flertal besluttet, at de nationale forvaltningsmål på kronvildt skal nås ved hjælp at jagttider og intet andet. Dermed har hovedbestyrelsen også sagt nej til, at man regionalt kan tage andre værktøjer i brug for at nå forvaltningsmålene. Dermed er de regionale hjortevildtformænd i mange henseender bundet på hænder og fødder:

- Vi respekterer naturligvis hovedbestyrelsens ret til at tegne foreningen og til at udstikke foreningens overordnede linje. Vi respekterer ligeledes ønsket om at tilgodese den enkelte jæger fremfor vores fælles vildtbestand. Disse synspunkter gør dog vores indsats overflødig, og vi vil ikke være i stand til at levere positive resultater i regi af Danmarks Jægerforbund, skriver de to i brevet.

Formand for DJ’s hjortevildtudvalg Torben Schulz Jensen beklager formændenes beslutning, men han forstår dem godt. I et skriftligt svar til de to skriver han blandt andet:

- Jeg har fuld forståelse for jeres valg, prioritering af tid og opgaver. Jeg er på jeres vegne ærgerlig over at, der ikke kunne skabes fornødent HB-flertal til at decentralisere og understøtte jeres forvaltningstanker. Hvornår DJ kommer ud af dødvandet og tilbage til forvaltningsbordet er for nuværende nok umuligt at sige noget om. Men jeg håber, at NHVG fremtidige forretningsordener samt kommissorier holder alle organisationer op på, at bestandsforvaltning må være fremtiden.

Torben Schulz Jensen understreger, at jægerforbundet er drevet af frivillige kræfter, og at DJ til enhver tid må have forståelse for og respektere, når frivillige melder ud, at de ønsker at bruge deres tid på andet end frivilligt arbejde.

Han mener, at mange af de frivillige kræfter, der engagerer sig i hjortevildtforvaltningen, oplever, at de reelt ikke kan løfte opgaven mod målsætningen, fordi de begrænses af hovedbestyrelsens principper om at forvaltningsmålene udelukkende skal nås ved jagttider. Men til det er der ifølge Torben Schulz Jensen kun ét at sige:

- Hvis et flertal af DJ-medlemmer ønsker at jægerforbundets principper skal være anderledes i forhold til arealkrav etc. samt muligheden for at frisætte de regionale hjortevildtformænd (tillidsmænd) med mere albuerum og et åbent mandat til forvaltning, ja, da må man ændre dette mandat via sit HB-medlem eller Jægerådsårsmøderne, siger Torben Schulz Jensen.

Da brevet fra Jacob Boni og Ole Holm figurerer på diverse hjemmesider og facebook-grupper, bringer vi her de to hjortevildtformænds brev samt Torben Schulz Jensens svar retur.