OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 05. september 2019

Amerikansk skarveand
- skyd den, frys den!

Skyder du en skarveand, så gem den. Miljøstyrelsen vil nemlig gerne bruge nogle eksemplarer til brug i informationsmateriale om invasive arter.

Tekst: Jacob Munkholm Jensen
Foto: Miljøstyrelsen

Amerikansk skarveand er naturligt hjemmehørende i Nord- og Mellemamerika, og er derfor en uønsket invasiv fugleart i Danmark. Derfor kan den bekæmpes som skadevoldende vildt hele året. Ved at bekæmpe den amerikanske skarveand er vi med til at sikre, at der ikke opbygges en europæisk bestand, som kan true den sjældne sydeuropæiske, hvidhovedede and.

Fryses ned i hel figur

Nu beder Miljøstyrelsen om at få lov til at bruge de skarveænder, der skydes. Styrelsen arbejder på at lave informationsmateriale om invasive arter, hvori skarveanden selvfølgelig skal have en plads. Derfor denne opfordring til jægerne om at henvende sig til Naturstyrelsen, hvis I skulle være så heldige at skyde én.

Anden skal IKKE ordnes men blot fryses ned i hel figur. Kontakt Mariann Chriel, specialkonsulent i Miljøstyrelsen, hvis du har en skarveand på frost: Tlf. 21 57 70 75, eller på mail machr@mst.dk

Stadig relativ sjælden i Danmark

Skarveanden er stadig relativ sjælden i Danmark - men er senest set i både Sønderjylland og på Fyn. Ved regulering kan den minimeres i antal således, at tilstedeværelse af fuglen er betinget af indvandring udefra.

Hannerne genkendes tydeligt på deres blå næb, og fælles for begge køn er den karakteristiske opretstående hale.

Læs mere om amerikansk skarveand