OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 21. november 2019

2854 vinger i Vingeundersøgelsen 2019/20

Send flere vinger, tak! Antallet af indsendte vinger er betydeligt lavere end tidligere år. Bestil vingekuverter ved at indsende dit navn og adresse til vinger@bios.au.dk. Portoen er betalt!

Tekst: Thomas Kjær Christensen

Her i midten af november har vi modtaget 2.854 vinger. Det er et meget lavt antal i forhold til tidligere år og det ser derfor ikke umiddelbart ud til at vi vil runde de ’magiske’ 10.000 vinger i denne sæson. Vi kan selvfølgelig håbe på at det retter sig, men der skal lyde en stor opfordring til at flere jægere bidrager gennem resten af sæsonen. Der er brug for flere bidrag fra alle egne af landet af både ænder, gæs og de to vadefugle, skovsneppe og dobbeltbekkasin, samt sølvmåge.

Et konstant behov for vinger

Frivillig indsamling af vinger til Vingeundersøgelsen har været i gang siden 1982, og det er klart at der vil være sæsoner hvor det går knap så godt, og andre hvor det går bedre. De informationer, som vingerne giver, er dog stadig meget vigtige, når det kommer til myndighedernes vurdering af jagten og ikke mindst fastsættelsen af jagttider hvert fjerde år. Der er derfor et konstant behov for, at vi får et tilstrækkeligt stort antal vinger i hver jagtsæson. Og i den sammenhæng er alle bidrag, små som store, lige vigtige og afgørende for, hvor præcist vi kan beskrive jagtens udtag og sammensætningen af, hvad der bliver skudt.

En af de vigtigste informationer som vingeundersøgelsen giver, er den tidsmæssige beskrivelse af udbyttet af de enkelte arter. Vildtudbyttestatistikken siger ikke noget om hvornår i sæsonen vildtet bliver skudt, den siger kun hvor meget der bliver skudt i en enkelt kommune per sæson. Vingeundersøgelsen giver detaljerede oplysninger om, hvornår vildtet er nedlagt og om det er hanner, hunner og deres alder.

Få kuvert og vejledning med posten

Vil man være med i vingeundersøgelsen, så indsend vinger fra nedlagte vandfugle på de dage, hvor der er tid til at skære vinger af fuglene. Få kuverter ved at indsende navn og adresse på enten mail (vinger@bios.au.dk) eller ringe på telefon (87150000). Vi fremsender også en vejledning som beskriver, hvad man kan eller skal gøre, og hvordan man skal indsende.

Det er også muligt at finde disse informationer på Vingeundersøgelsens hjemmeside. Her kan man også se resultaterne fra sidste sæsons vingeindsamling og se, hvem der vandt præmier i den løbende lodtrækning bland jægere, der indsender vinger. Der foretages lodtrækning hver måned gennem jagtsæsonen samt ved sæsonens afslutning. Vi har lavet det sådan, at jo flere vinger man indsender, jo større er chancen for at blive udtrukket.

Støt op om vingeundersøgelsen og få gerne jagtkammeraten eller den lokale forening med på ideen.