OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 09. januar 2018

Vingeundersøgelsen – stadig meget få vinger!

Der er desværre ikke meget at berette fra vingeundersøgelsen i december, hvor der blev kun modtaget 896 vinger. Tendensen med få indsendte vinger i år er derfor desværre fortsat.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, DCE, Aarhus Universitet

I alt har vi i sæsonen 2017/18 indtil nu modtaget 5.507 vinger, og for de fleste arter giver det heldigvis et tilstrækkeligt materiale til at vurdere den tidsmæssige køns- og aldersfordeling i jagtudbyttet. De største fald i antallet af vinger er sket for krikand og gråand, arter som vi normalt modtager rigtig mange vinger af. Og da vi indtil nu har modtaget 921 krikandevinger og 1.247 gråandevinger, er materialet stadig så stort, at det ikke giver problemer.

Her i starten af januar er vi stadig bagud med dykænder og gæs. Normalt modtager vi dog de fleste vinger fra disse arter i løbet af januar og februar, så tallene vil sandsynligvis forbedres, inden vi afslutter sæsonen.

Her i den sidste måned af jagtsæsonen er vi derfor interesserede i at modtage så mange vinger som muligt. Vil du hjælpe med at indsende vinger, så bestil vingekuverter (og informationsmateriale) på tlf. 87150000 eller indsend navn og adresse til vinger@bios.au.dk.

Vi betaler retur-portoen, så det er gratis at deltage.

Alle, som deltager, vil i løbet af foråret modtage en oversigt over sæsonens resultater. Denne information udsendes pr. mail - så husk at skrive mailadresse på mindst én af vingekuverterne. Bestilles kuverter på ovenstående e-mail, registrerer vi denne mail-adresse og sender informationer til denne.

Alle, der indsender vinger, er med i månedlige lodtrækninger om rigtigt gode svenske EKA knive, samt ved sæsonens slutning i lodtrækning om en duejagt i England, sponseret af Buhls Jagtrejser, og et gavekort til Korsholm på kr. 1.000,-. Den seneste vinder af en kniv blev Jørgen B. Hansen, Egtved.

I figuren ses fordelingen af vinger modtaget gennem sæsonen 2017/18. I december modtog vi som sagt 896 vinger. Disse blev indsendt af 101 jægere og blev nedlagt på 147 forskellige lokaliteter rundt om i landet. I gennemsnit indsendte hver jæger knap 9 vinger i december.

Læs mere om vingeundersøgelsen på vores hjemmeside bios.au.dk/vinger. Hjemmesiden er faktisk blevet flyttet, så den nu ligger på Århus Universitets nye hjemmeside Fauna.au.dk, hvor man nu også kan søge i den Danske Vildtudbyttestatistik tilbage til 1941, og se udbytte for alle arter i både amter og kommuner.  

Knæk og bræk