OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Vingeundersøgelsen - mange krikænder!

I modsætning til sidste år har Vingeundersøgelsen i år modtaget mange vinger fra krikænder. Få overblikket over oktobers resultater og deltag selv ved at at sende vinger ind og få et lod i konkurrencen om en jagtrejse.

Tekst: Thomas Kjær Christensen, DCE, Aarhus Universitet

Ikke to jagtsæsoner er ens, men de to seneste sæsoner har markeret sig som meget forskellige. Sæsonen 2017/18 huskes som meget våd, med blankt vand på rigtigt mange marker og lokale oversvømmelser af ådale og andre lavliggende arealer. Sæsonen her i 2018/19 har været i den modsatte ende af fugtighedsspektret, som følge af den meget tørre sommer og det relativt tørre efterår frem til udgangen af oktober. 

Der er nok ingen tvivl om, at de meget forskellige betingelser i de sidste to sæsoner har påvirket fordelingen af ænder og gæs i landskabet. Det er oplagt, at de fugtige betingelser i 2017/18 kan have betydet, at fuglene har fordelt sig mere spredt og uforudsigeligt, mens de tørre betingelser i 2018/19 har betydet mere forudsigelige forekomster i tilknytning til kendte vådområder og fugtige engarealer.

I hvilken grad denne forskel har været afgørende for jagtsuccessen kan nok ikke siges med sikkerhed. Det er dog sikkert, at vi i vingeundersøgelsen har modtaget mange vinger fra krikand i år, hvor vi i 2017/18 modtog meget få vinger. Omvendt har vi i år ikke modtaget mange vinger fra knarand og pibeand her ved udgangen af oktober, når vi sammenligner med antallet i sidste sæson. Selv om ænderne sandsynligvis har fordelt sig forskelligt i de sidste par sæsoner, og dette har haft betydning for afskydningen, og for det antal af vinger vi har modtaget, så er afskydningen også påvirket af antallet af fugle, og i 2017/18 havde de fleste vandfugle en ynglesucces under middel. Omvendt tyder det på, at ynglesuccessen i år har været over middel for både ænder og gæs.

 

For at få det rigtige billede af afskydningen af ænder, gæs, vadefugle og nu igen af sølvmåge, vil vi gerne modtage rigtig mange vinger gennem resten af jagtsæsonen. Man deltager ved at indsende én vinge fra nedlagte fugle til vingeundersøgelsen på Kalø i portofrie vingekuverter. Vingekuverter kan fås ved at indsende navn og adresse på mail vinger@bios.au.dk eller bestilles på telefon 87150000.

Alle, der indsender vinger, er med i månedlige lodtrækninger om rigtig gode svenske EKA knive, samt ved sæsonens slutning i lodtrækningen om en duejagt i England sponseret af Buhls Jagtrejser og et gavekort til Korsholm på kr. 1.000,-.

Vinderne af en kniv i oktober blev Mogens Langhoff, Slagelse og Daniel Sindersen, Vinderup.

Læs mere om vingeundersøgelsen på vores hjemmeside bios.au.dk/vinger. Hjemmesiden er blevet flyttet, så den nu ligger på Århus Universitets nye hjemmeside Fauna.au.dk, hvor man også kan søge i den Danske Vildtudbyttestatistik tilbage til 1941, og se udbytte for alle arter i både amter og kommuner.  

Knæk og bræk