OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Vildt & jagt i Danmark nedlægges

Danmarks Jægerforbund har besluttet at lukke for salget af "Vildt & Jagt i Danmark", fordi der ikke længere er økonomi i at udgive to konkurrerende materialer til jagttegnsundervisning. I stedet fokuseres på DJ's oprindelige undervisningsmateriale "Jagttegn" og "Lovsamling til Jagttegn" og at udvikle et tidssvarende digitalt materiale.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Da Danmarks Jægerforbund i september 2017 opkøbte "Vildt & Jagt i Danmark" var det for at styrke kvaliteten af undervisningsmaterialerne til jagttegn. Man lagde dengang ikke skjul på, at det kunne betyde en sammenlægning af de to eksisterende undervisningssystemer, og nu har tiden vist, at der ikke er økonomi i at udgive to konkurrerende materialer. Derfor har Danmarks Jægerforbund besluttet at lukke ned for produktion og salg af "Vildt & Jagt” i Danmark.  

Læs pressemeddelelse fra 1. september 2017.

Markedet for jagttegnsmaterialer bevæger sig, og det er derfor nødvendigt med ekstra fokus på udvikling af digitale løsninger målrettet jagtprøven. Danmarks Jægerforbund og SEGES, som i flere år sammen har udgivet jagttegnsmaterialer, ønsker at tilpasse sig til det fremtidige marked.

Hvor Vildt & Jagt i Danmark er lukket ned, så videreføres undervisnings-app’en ’DJ Vildt & Jagt’ i sin nuværende form.

Direktør i Danmarks Jægerforbund Michael Stevns understreger, at lukningen af Vildt & Jagt i Danmark ikke skal ses som et defensivt træk, men derimod som et offensivt træk:

- Det er vores helt klare ambition, at vi vil styrke både den trykte del af undervisningsmaterialet og den digitale del, og det gør vi bedst ved at fokusere kræfterne på ét system, siger Michael Stevns.

Således er det planen, at undervisningsbogen ’Jagttegn’ i den nærmeste fremtid også skal udkomme som E-bog.

Relevante spørgsmål og svar

Hvornår lukker Vildt & Jagt i Danmark?
Vildt & Jagt i Danmark lukker dags dato

Vildt & Jagt-hjemmesiden virker ikke
Hjemmesiden til bestilling af V&J er blevet lukket af ukendte årsager hos domæneejeren. Al bestilling er nu overflyttet til webshoppen hos SEGES.

Bliver der produceret mere materiale til Vildt & Jagt i Danmark?
Nej, der vil ikke blive produceret mere materiale til V&J. Materialer er tilgængelige, så længe lager haves.

Kan der stadig downloades V&J-undervisningspowerpoints?
Nej, men de kan rekvireres hos SEGES af jagttegnskursuslærere. Send en mail med forespørgsel til info@jagtproeven.dk

Fortsætter undervisningsapp’en ’DJ Vildt & Jagt’?
Ja.

Vil der fortsat bliver produceret en fysisk jagttegnsundervisningsbog?
Ja, den hedder ’Jagttegn’ og ’Lovsamling til Jagttegn’ og kan rekvireres her.

Hvad sker der med mit abonnement på opdateringer?
Der laves ikke flere opdateringer. Der har ikke været opkrævning af abonnementbetalinger siden 1. september 2017, og der vil i sagens natur ikke komme det i fremtiden.