OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Vildsvinehegnet har fået endelig godkendelse

Opførelsen af det omstridte vildsvinehegn langs den dansk/tyske grænse er blevet endelig godkendt af Naturstyrelsen. Hegnet står efter planen opført i slutningen af 2019. Danmarks Jægerforbund stiller sig kritisk overfor, om hegnet får den ønskede effekt.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Vildsvinet skal udryddes i Danmark, og der skal opføres et halvandet meter højt hegn på grænsen mellem Tyskland og Danmark.

Det har et bredt flertal i Folketinget besluttet.

Regeringen har bedt de danske jægere og Danmarks Jægerforbund om at bakke op om beslutningerne.

Det har Danmarks Jægerforbund gjort nødtvunget på den første del angående nedbringelsen af vildsvin i den danske natur. Hvad angår den anden del om hegnet har Danmarks Jægerforbund været endnu mere skeptiske.

Danmarks Jægerforbunds holdning til hele sagen om hegnet kan kort opsummeres således: Ikke med vores gode vilje.

I et høringssvar, som Jægerforbundet indsendte den 5. april 2018 hedder det blandt andet:

Fra Jægerforbundets side ønsker vi generelt en vild bestand af vildsvin i den danske natur.

Jægerforbundets Natursyn fastslår, at naturligt hjemmehørende arter, som har været udryddet, og som selv finder tilbage, skal have lov til at være her – det gælder også for vildsvinet.

Vi er helt ekstraordinært gået på kompromis med dette natursyn, under hensyn til de mange arbejdspladser og de eksportindtægter, som er på spil for det danske samfund.

Vi har derfor taget udmeldingen om hegnet til efterretning og vil fortsat bistå med reduktionen af vildsvin, som tidligere udmeldt. Vi ser dog en lang række problematikker forbundet med at rejse og vedligeholde et hegn, og med vores kendskab til vildsvin, vil effekten forventeligt være begrænset. Men vi har ikke - med den tid, der har været til rådighed - haft mulighed for at uddybe dette yderligere. Vi betragter – som ministeren også udtrykte - hegnet som værende en midlertidig løsning.

Læs hele høringssvaret her

Formand for Jægerforbundet Claus Lind Christensen uddyber:

- Ét af de vigtigste punkter i Jægerforbundets Natursyn er vildtets frie bevægelighed. Derfor holder vi generelt ikke af hegn. Hverken store indhegnede naturområder i Danmark eller et 70 kilometer langt vildsvinehegn på grænsen til Tyskland. Men i sagen om vildsvinehegnet har det politiske ønske været så stærkt fra begge sider i Folketinget, at det ret hurtigt stod klart, at det hegn kommer uanset hvad, siger Claus Lind Christensen. Dertil kommer, at hegnet er udformet på en måde, så påvirkningen af andre arter er minimal.

Jægerforbundet har i stedet fokus på, hvad der skal ske, når truslen fra afrikansk svinepest ikke længere er så stor som i dag.

- På et tidspunkt, jeg ved ikke hvornår, så aftager truslen fra afrikansk svinepest, og så skal det hegn pilles ned, og vi skal have en vild bestand af vildsvin i Danmark, understreger Claus Lind Christensen.

Du kan se en debat fra Folkemødet på Bornholm om netop dette emne her. I debatten deltager Anni Matthiesen (V), Christian Rabjerg Madsen (S), Flemming Meyer (SSW) og Claus Lind Christensen. 

Under denne debat blev det også gjort klart fra begge sider af folketinget, at hegnet ikke er en permanent løsning.

Se mere om vildsvin her