OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Vildsvinehegn langs grænsen vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget, at der skal sættes et vildsvinehegn op langs grænsen. Hegnet er et af flere initiativer, der skal forebygge, at afrikansk svinepest kommer til Danmark.

Tekst: Miljø- og fødevareministeriet, pressemeddlelese + Redaktionen, Danmarks Jægerforbund

Der skal opføres et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Det vedtog et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i dag under 3. behandlingen af lovforslaget om et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse. Der blev også vedtaget højere bøder for handlinger, som fremkalder fare for spredning af afrikansk svinepest, f.eks. manglende rengøring af dyretransporter. 

Lovforslagene er begge fremsat som opfølgning på den aftale om styrket indsats mod afrikansk svinepest, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i marts måned. 

- Hvis afrikansk svinepest når til Danmark, må vi regne med, at en eksport på 11 mia. kroner årligt lukker øjeblikkeligt. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at forhindre det – bl.a. ved at gå efter vildsvin i Danmark, så vi minimerer risikoen for, at de får afrikansk svinepest. Vildsvinehegnet er med til at forhindre, at der løbende kommer nye vildsvin til Danmark fra Tyskland, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Jagt om natten og indsats i EU

Den danske svinebranche eksporterede i 2016 for ca. 30 mia. kr., heraf 19 mia. til EU-lande og 11 mia. til lande uden for EU. Ved udbrud af afrikansk svinepest lukker svineeksporten ned til lande uden for EU. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en række initiativer, der skal forebygge, at afrikansk svinepest kommer til Danmark.  

- Hegnet står langt fra alene. Vi har også indført nye jagtmuligheder for vildsvin døgnet rundt og bekæmper dem målrettet på statens arealer samtidig med, at vi har en informationskampagne om smitterisiko fra madaffald. Regeringen lægger også massivt pres på EU for at få sat gang i en fælleseuropæisk indsats. Så vi bruger hele paletten, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Vedtagelsen af lovforslaget om vildsvinehegnet betyder, at der kan gives tilladelse til opførelse af vildsvinehegn, der skal gå langs den ca. 70 km lange grænsestrækning, når der er gennemført de fornødne undersøgelser af natur-, miljø- og kulturforhold. Tilladelsen forventes at foreligge i efteråret 2018.

 

Ovenstående skriver Miljø- og Fødevareministeriet i dag på deres hjemmeside

Jægerforbundet om hegnet

- Vildsvinehegnet langs grænsen er en konsekvens af beslutningen om at bekæmpe vildsvin og risikoen for afrikansk svinepest i Danmark, og det kommer ikke som en overraskelse, at det nu er endeligt besluttet. Men det er også ren symbolpolitik med et begrænset fokus på virkningen, og det er Jægerforbundets holdning, at hegnet skal ned, så snart det har tjent sit formål, og at vi skal have en vild bestand af vildsvin, så snart risikoen for sygdomme er blæst over. Det var ikke en let beslutning for Hovedbestyrelsen, da den i sin tid valgte at støtte regeringen i deres bestræbelser mod vildsvinene, men vi mener også, at indsatsen kræver nogle gevaldige løft fra andre interessenter. Landbruget skal til at se på deres natursyn og holdning til arten den dag, hvor der ikke længere er risiko for afrikansk svinepest, siger Claus Lind Christensen, til dagens nyhed.

Danmarks Jægerforbund har indledt et samarbejde med Naturstyrelsen for at sikre, at hegnet bliver udformet, så det har minimalt indflydelse på de øvrige arter.