OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Ungdommen inspirerer

I en tid hvor foreningslivet i stigende grad lever en skyggetilværelse, er der behov for nytænkning for at vende udviklingen. Derfor havde Danmarks Jægerforbund inviteret en række unge jagtforeningsformænd til Jagtens Hus lørdag den 24. februar for at debattere emnet.

Tekst: Christian Lang Jensen, Danmarks Jægerforbund
Foto: Max Steinar, Danmarks Jægerforbund

Ni ambitiøse, unge mennesker mødte op ved Jagtens Hus ved ni-tiden lørdag den 24. februar for dels at få en indføring i Danmarks Jægerforbunds organisatoriske arbejde, dels at debattere forbundets fremtidige arbejde med blandt andet at rekruttere nye medlemmer.

De fremmødte omfattede seks jagtforeningsformænd, en jagtforeningsnæstformand, et kommende bestyrelsesmedlem af en jagtforening og et medlem af en jagtforening – alle med deres lave alder tilfælles.  

God debat

Især hvervningen af nye medlemmer til forbundet og de lokale jagtforeninger var et emne, der blev vendt og drejet i løbet af dagen. Adskillige af deltagerne til dagens møde præsenterede både forbundets formand, Claus Lind Christensen, og medlems- og rekrutteringsudvalgets formand, Leif Bach, for interessante synspunkter i henhold til de udfordringer, som Danmarks Jægerforbund står over for.       

Mads Dragsbæk, som er næstformand i Midtjysk Akademisk Jagtforening, pointerede blandt andet, at jagt er det nye golf forstået på den måde, at mange tager jagttegn, fordi det er en god måde at udbygge og ikke mindst pleje netværk på. Mads Dragsbæk gjorde i denne sammenhæng opmærksom på, at det kan være særdeles svært at få denne type jægere ind i lokale jagtforeninger.

Han pegede til gengæld på, at der er stor sandsynlighed for, at disse jægere kan se det fordelagtige i at blive en del af Danmarks Jægerforbund. Når de først er blevet en del af forbundet, er det muligt at præsentere dem for jagtforeninger, som udfylder netop de behov, de har, forklarede han.   

På den anden side stod Mikkel Sloth Rasmussen, som gav udtryk for, at dette øgede fokus på direkte medlemskaber kunne risikere at ramme de lokale jagtforeninger og dermed forbundet for hårdt. Denne debat bølgede en rum tid frem og tilbage, og stille og roligt nåede debattørerne længere ned i substansen af problematikken.   

God tone

Det var imidlertid positivt at opleve de mange gode inputs fra deltagerne, og der herskede på intet tidspunkt tvivl om, at alle deltagerne i lokalet brændte for jagten og arbejdet i de lokale jagtforeninger.

Ydermere var det en sand fornøjelse at opleve, hvordan dialogen dagen igennem var præget af imødekommenhed og saglighed. Alle, som havde noget på hjerte, fik den taletid, de havde behov for, og de øvrige deltagere lyttede med stor interesse til de fremførte budskaber.

Denne gode tone medvirkede til, at stemningen dagen igennem var særdeles god, og både Claus Lind Christensen og Leif Bach fik en del inspirerende tanker med hjem i den mentale rygsæk – tanker som blandt andet bliver præsenteret på repræsentantskabsmødet den 5. maj.

Dagen blev nemlig afrundet med en lille videorunde, hvor de unge deltagere for rullende kamera fik mulighed for at komme med et godt råd til Danmarks Jægerforbunds fremadrettede arbejde. Her blev der igen præsenteret interessante synspunkter, som forhåbentligt vil komme til at bidrage til en positiv udvikling for Danmarks Jægerforbund.