OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 26. oktober 2018

Ulvesagen: DJ ekskluderer medlem med øjeblikkelig virkning

Danmarks Jægerforbund har på et hovedbestyrelsesmøde her i eftermiddag besluttet, at den 66-årige jæger, der skød og dræbte en ulv på en mark ved Ulfborg, ekskluderes af Danmarks Jægerforbund med øjeblikkelig virkning.

Tekst: Torsten Lind Søndergaard

Bestyrelsen ønsker ikke at kommentere på det rimelige eller urimelige i, at den dømte ikke fik frataget sit jagttegn ved Retten i Herning. Ligesom miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann har udtalt tidligere i dag, så afventer Danmarks Jægerforbund ankesagens udfald i Vestre Landsret.

Bestyrelsen gør det dog samtidig ganske klart, at hvis en jæger begår en grov og overlagt handling, der overtræder jagtloven, så bør det koste jagttegnet. Derfor afventer Jægerforbundet den endelige dom.

Først efter den får vi klarhed over, om den nuværende lovgivning virker eller ej. 

Det ekskluderet medlem er orienteret om hovedbestyrelsens beslutning.

I næste uge vil vi gå mere i dybden med hovedbestyrelsens eksklusion af det 66-årige medlem.