OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 07. november 2018

To mårhunde spottet på Fyn

Miljøstyrelsen skriver i dag i en pressemeddelelse, at to mårhunde inden for den seneste uge er spottet på den østlige del af Fyn. Den ene er skudt, mens den anden eftersøges.

Tekst: Miljøstyrelsen
Foto: Arkivfoto

Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen:

GPS-mærkede mårhunde har været i sving for at finde mager på Fyn de seneste år som led i et projekt, hvor de opsporer mårhunde af det andet køn. De kaldes også judasmårhunde. Når den GPS-mærkede hund har fundet en mage, kan det ofte ses på GPS-markeringerne, og så fanges de. Magen aflives, mens den anden mårhund sættes fri igen. Mårhundene med GPS- halsbånd er nemlig steriliserede. 

Den ene GPS-mærkede mårhund havde held med at finde en mage nord for Kerteminde i sidste uge. Naturstyrelsen opsporede den dog kun med henblik på at skifte batteriet i halsbåndet, men det viste sig overraskende, at den havde fundet en mage. Desværre lykkedes det magen at stikke af, og den eftersøges nu af lokale jægere, mens den GPS-mærkede mårhund er blevet genudsat. 

I weekenden blev der på Tåsinge skudt en anden mårhund. Den er sendt til nærmere undersøgelse hos dyrlægerne på Veterinærinstituttet. Det var en ung han, og en tilsvarende GPS-mærket mårhund er nu udsat på Tåsinge for at koble op med en evt. mage. 

”Når der bliver fundet to mårhunde inden for så kort tid på det østlige Fyn, kan det ikke udelukkes, at der kan være flere mårhunde, som har krydset Lillebælt og nu befinder sig på Fyn og Tåsinge. Vi fortsætter med at udsætte GPS-mærkede mårhunde, så vi kan fange de mårhunde, der kan være svømmet over fra Jylland, hvor mårhunden desværre er under spredning. ”siger Hans Erik Svart, biolog i Miljøstyrelsen og fortsætter: 

”Vi vil opfordre alle på Fyn til at holde øje med mårhunde og indberette fund til vores indberetningsportal, og vi vil samtidig opfordre jægerne til at nedlægge dyrene”, siger han og understreger, at der kan være god grund for jægerne til at nedlægge mårhundene, eftersom de spiser dyr som ællinger, gæslinger og fasaner. Undgå dog at skyde judasmårhundene, der har tydelige gule GPS-halsbånd på. 

Du kan indberette mårhunde på www.invasive-arter.dk

Læs vejledning til bekæmpelse af mårhund her 

Yderligere oplysninger: 

Dorte Kofoed, pressekoordinator,
Miljøstyrelsen på 93 56 41 03

Ulrik Lorenzen, skovrider,
Naturstyrelsen på 72 54 35 36

NB
Der er tidligere kun fanget en mårhund på Fyn i efteråret 2013. Det var en ung tæve, der blev fanget på Egebjerggård Gods ved hjælp fra jagtvæsenet efter flere observationer i området. Tæven sad i en grav sammen med et af de faste judasdyr, der var udstationeret på Fyn.