OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

To bliver til tusinder

Den smukt beliggende Jensgård var i midten af april rammen om en meget veltilrettelagt og velgennemført inspirationsdag om mårhunde.

Tekst: Troels Romby Larsen
Foto: Troels Romby Larsen

Interessen for mårhunde stiger eksplosivt blandt danske jægere. Det er kun godt, for arten er fra at have været en uhyre sjælden art i Danmark vokset til at skulle tælles i tusinder.

Der lød således et suk igennem undervisningslokalet på Jensgård, der ligger på Juelsmindehalvøen, da Peder M. Jensen og John Ravn via deres billedforedrag viste en næsten uhyggelig tegning, der påviste, at et mårhundepar over en årrække kan blive til tusinder af mårhunde, hvis de rette betingelser er til stede. Og det er de i Danmark, hvor vintrene er milde, fødetilgangen rigelig og et mårhundepar derfor kvitterer med i gennemsnit at sætte 11 unger i verden – hvert år.

Videndeling

Nogle af de knapt 50 fremmødte jægere fra Fyn og Jylland var kommet for at få de nyeste biologiske fakta – ikke mindst hentet fra Finland. Andre havde allerede masser af erfaring med regulering og bekæmpelse af mårhunde.

Dagen var således præget af videndeling og fra arrangørernes side en voldsom opfordring til at bidrage til, at vi ikke får ”finske tilstande”, hvor den årlige afskydning skal tælles i hundrede tusinder.

Undervisning i felten

Ud over Peder M. Jensen og John Ravn, som præsenterede hvad de gjorde i mårhundegruppen under Jægerrådet i Hedensted, fortalte Asger Skov og Rene Ammitsbøl om deres store indsats på Jensgård for at holde mårhundene i skak.

Via en rundtur i skoven, der hører til Jensgård, blev deltagerne præsenteret for ledelinjer, foderpladser, vildtkameraer og andre væsentlige ”ting” at have styr på, hvis bekæmpelsen af mårhundene skal lykkes.

Sky - men ikke utilnærmelige

Deltagerne fik hele dagen igennem lejlighed for at stille spørgsmål om alt fra lovgivning omkring nattejagt til hvad, der virker bedst på foderpladsen. Myten om, at det sky, nataktive dyr på det nærmeste ikke er til at komme i nærheden af, blev manet til jorden.

Asger Skov fortalte således, at når først vildtkameraet havde vist mårhund på foderpladsen, så regulerede han dyrene med en alm. jagtriffel påmonteret en kraftig lommelygte med hvidt lys.

Fælles front mod mårhundene

Claus Lind Christensen gav på dagen sin fulde støtte til jægernes indsats for at tage et vigtigt ansvar i forvaltningen af den danske natur. Han påpegede samtidig sammenhængen mellem behovet for at frede visse andearters hunner med netop den eksplosive forekomst af mårhunde på selvsamme ænders ynglepladser længere oppe i Skandinavien.

Claus Lind Christensen var i øvrigt meget tilfreds med, at landets øvrige grønne organisationer stod last og brast med DJ om netop mårhundebekæmpelsen.

Lav ”terrorceller”

Formanden for DJ fik smilene frem da han anbefalede at lave små, lokale ”terrorceller” ude i jagtforeningerne, som nidkært påtager sig opgaven at opspore og bekæmpe det østasiatiske rovdyr.

Han opfordrede også til, at man lokalt i jagtforeningerne, ligesom man har hundeudvalg, flugtskydningsudvalg m.m., også laver et mårhundeudvalg, som kan koordinere indsatsen.

Søg støtte igennem jægerrådene

Også det nyvalgte hovedbestyrelsesmedlem, Torben Schultz Jensen fra kreds 3, tog ordet og opfordrede til, at man brugte jægerrådene til at søge om økonomisk støtte til mårhundebekæmpelsen ganske, som man nogle steder får penge til blandt andet mågebekæmpelse i byerne.

Flere mårhundejægere ønskes

Pt står ca. 30 frivillige, danske jægere sammen med Naturstyrelsens folk for 50% af de nedlagte mårhunde i Danmark. Hvis bekæmpelsen skal blive effektiv, skal mange flere melde sig ind i kampen.

Med inspiration fra den vellykkede dag skulle der være basis for, at endnu flere jægere påtager sig det store ansvar, det er at beskytte især jordrugende fugle fra den voldsomme prædation, som mårhundene udsætter dem for.

Fin feedback

Ved dagens afslutning takkede blandt andet Henrik Larsen for et super arrangement, som havde givet ham masser at tænke over og gå hjem og afprøve.

Også Kjeld Lautrup, som er nyuddannet reguleringsjæger i Tønder Kommune, takkede for en udbytterig dag og kunne med sønderjysk humor konstatere, at man i det østjyske sloges med de samme problemer som hjemme i Sønderjylland.

Kik efter uld

– Og husk at tjekke for uld i mundingen af både jeres natur- og kunstgrave, når I kommer hjem, var Peder M. Jensens afskedskommentar til de fremmødte, inden de kørte hver til sit.