OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.

Styrket europæisk lobbyindsats

Den 5. april bragte vi nyheden om, at Nordisk Jægersamvirke har fået ny formand, efter at stafetten er givet videre fra Danmark til Sverige. Vi ser tilbage på de sidste tre år og frem mod de kommende tre i dette dobbeltinterview med Claus Lind Christensen og Torbjörn Larsson.

Tekst: Morten Sinding-Jensen, Danmarks Jægerforbund

Hvis Jægerforbundets formand Claus Lind Christensen med få ord skal beskrive det vigtigste resultat i hans treårige periode som formand for Nordisk Jægersamvirke, er det målrettet europæisk lobbyvirksomhed.

- Vi har gået målrettet efter at få skabt en effektiv lobbyplatform i Bruxelles. Det har været højt prioriteret for alle medlemmer i Nordisk Jægersamvirke, at vi fik større gennemslagskraft i forhold til hele EU-systemet, siger Claus Lind Christensen og fortsætter:

- Samtidig har vi i fællesskab udviklet en mere klar arbejdsplan til indfrielse af de fælles mål. For eksempel har vi arbejdet med store rovdyr, gæs, bly i riffelammunition og ikke mindst det nye EU-våbendirektiv. Vi er ikke nødvendigvis enige om alle detaljer, men dialogen er både god og konstruktiv, og vi arbejder mod fælles mål.

Klare politiske mål

Bestyrelsen for Nordisk Jægersamvirke har således lagt kræfter i at få defineret de politiske mål på både kort og længere sigt, som skal være med til at sikre opfyldelsen af de fælles visioner.

- Det har helt naturligt medført nogle intense drøftelser om, hvilke politiske mål vi ønsker at prioritere i de kommende år. Vi har med stor respekt for de enkelte medlemslande i Nordisk Jægersamvirke fundet en farbar vej, der tager højde for forskellige nuancer og individuelle holdninger til de enkelte spørgsmål, siger Claus Lind Christensen og uddyber:

- Det er meget vigtigt for sammenholdet i Nordisk Jægersamvirke, at vi er enige om den fælles politiske kurs og derfor giver plads til hinanden. For at gøre Nordisk Jægersamvirke endnu stærkere og sikre forståelse for hinandens holdninger har vi også styrket samarbejdet på administrativt niveau.

- Med andre ord har vi internt fået styrket både det politiske og administrative samarbejde i Nordisk Jægersamvirke, og samtidig har vi eksternt fået styrket vores politiske position i europæisk jagtpolitisk især i kraft af en intensiveret lobbyindsats, summerer Claus Lind Christensen.

Stærk region i Europa

Torbjörn Larsson, der er formand for det svenske jægerforbund, er helt enig i, at der de seneste år er blevet skabt en god lobbyplatform i Bruxelles med først ansættelsen af Wieke Edinger, der siden er blevet afløst af Johan Svalby, Nordisk Jægersamvirkes nuværende cheflobbyist.

- Vi har, som Claus fortæller, fået udviklet samarbejdet i Nordisk Jægersamvirke i en meget både positiv og effektiv retning, men jeg har ambitioner om at gøre vores lobbyindsats i Bruxelles endnu stærkere, siger Torbjörn Larsson og tilføjer:

- Vi skal især over for de øvrige medlemmer af FACE cementere, at de nordiske lande udgør en stærk europæisk region i FACE-samarbejdet. Den platform skal vi bruge til at hjælpe andre FACE-regioner, men vi skal samtidig være ydmyge over for denne stærke rolle, så vi kan bevare respekten hos vores europæiske samarbejdspartnere.

- Endelig vil jeg sige, at jeg de næste tre år vil arbejde benhårdt på at sikre og fortsat udvikle det gode både administrative og politiske samarbejde i Nordisk Samvirke til gavn og glæde for jagten og jægerne i Norden, slutter Torbjörn Larsson.